Deze algemene voorwaarden gelden voor: artikel 1-9 voor cliënten; artikel 1, 8 en 9 voor hospitanten; artikel 1, 2 en 9 voor afgestudeerde therapeuten.

Artikel 1: Wat is een cliënt: de persoon die zich heeft aangemeld voor het onderzoeken van eigen processen en die wil werken aan verdere bewustwording en het krijgen van inzichten, veranderen van overtuigingen, oplossen van trauma, vergroten van geluk, verbeteren van relaties, verminderen van andere hier nog niet genoemde klachten op geestelijk of lichamelijk gebied of die gewoon fijner in zijn vel wil zitten.

Wat is een hospitant: de persoon die vanwege de Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie stage volgt.

Wat is een afgestudeerde therapeut: de persoon die de Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie met goed gevolg heeft beëindigd.

Artikel 2: Betaling na sessie ter plekke per kas of pin: voor kinderen € 85, volwassenen € 95, leertherapie € 95, relatietherapie € 95 (excl. 21% BTW), coaching € 95 (excl. 21% BTW), supervisie €125 (excl. 21% BTW), telefonisch consult: € 30 per kwartier, (excl. 21% BTW); annulering uitsluitend via 06-29448161: indien niet 3 werkdagen voor het consult is afgezegd zal de helft van het consult in rekening worden gebracht, indien men niet verschijnt op afspraak wordt het hele consult in rekening gebracht.

Artikel 3: Huishoudelijke regels: de cliënt bepaalt zelf waar hij of zij aan wil werken. Natuurlijk kunnen hierover adviezen worden gegeven, zal er altijd een behandelplan worden gemaakt en de mogelijkheden hiervan worden besproken.

Alle sessies beginnen met een intakegesprek.

Artikel 4: Wanneer beëindigt een behandelingstraject? Zodra de cliënt hier zelf zijn wensen over uitspreekt en soms wordt dit om gefundeerde redenen aangeraden.

Artikel 5: Evaluatie: hoe de sessies zijn verlopen wordt geëvalueerd, zowel aan het einde van een behandelplan als ook tussen sessies in.

Artikel 6: Aansprakelijkheid: de cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn proces.

Artikel 7: Afzeggingen dienen drie werkdagen van te voren worden gedaan anders wordt de helft van het consultbedrag in rekening gebracht. Is er op de dag zelf niet afgezegd dan dient het volledige consultbedrag te worden betaald.

Artikel 8: Alle gegeven informatie, zowel mondeling als schriftelijk, is vertrouwelijk en zal ook als zodanig worden behandeld.

Artikel 9: Verslagen van hospitanten worden slechts gemaakt over eigen leerdoelen, niet over de processen.

Artikel 10: Er wordt voldaan aan dossierplicht met de gebruikelijke geheimhoudingsplicht. Hierbij wordt voldaan aan de verplichtingen van beroepscode en WGBO en Wkkgz.