FAMILIEOPSTELLINGEN 2024

Bijscholing familieopstellingen: er is nog plek voor representanten!!!

Weekend 17/18 febr. 2024:
Bedrijven, geld
Juiste pad, geluk

Weekend 16/17 maart 2024:
Deelpersoonlijkheden
Deelpersoonlijkheden met familie

Trainer: Barbelo Uijtenbogaardt

Locatie: Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum

Opgeven: Ayan Yusuf Boss
06-49761574
ayanyusufboss@outlook.com

 

Recente boeken van Barbelo:

Nu: ‘Spreuken, steun bij rouw en op weg naar bewustwording’ bij haar te bestellen, € 10,-: info@barbelo.nl

Vanaf maart 2024: ‘Steun bij rouw’, (voor professionals en voor iedereen) bij haar te bestellen, € 20,-: info@barbelo.nl

 

STEUN BIJ ROUW   (georganiseerd door Humanitas en gegeven door Barbelo Uijtenbogaardt)

Heb je last van verdriet, rouw of verlies? Je mag gratis deze middag op 28 oktober komen:

Vanuit haar ruime ervaring en een aantal modellen zal Barbelo begeleiding geven bij rouw met vele interactiemogelijkheden.

Locatie: Immanuelkerk, Stationsstraat 137 te Ermelo.

Tijd: Je kunt vanaf half 2 binnenlopen. Om 2 uur beginnen we (14.00 -16.30).

Opgeven: sbv.noord-veluwe@humanitas.nl  (omschrijving: deelname ‘Steun bij rouw’).

Vrijblijvende donatiemogelijkheid: https://doneren.humanitas.nl/doneren

 

Wil je meer weten over Humanitas:

https://www.humanitas.nl/afdeling/noord-veluwe/activiteiten/humanitas-steun-bij-rouw-en-verlies/

 

FAMILIEOPSTELLINGEN 2023-2024

Nascholing familieopstellingen:

Weekend 9/10 december 2023
Zielen, reïncarnatie; Hoger Zelf

Bijscholing familieopstellingen:

Weekend 17/18 febr. 2024:
Bedrijven, geld; juiste pad, geluk

Weekend 16/17 maart 2024:
Deelpersoonlijkheden zonder familie;
Deelpersoonlijkheden met familie.

Trainer: Barbelo Uijtenbogaardt

Locatie: Majellakapel, Iepenlaan 26, Bussum

Opgeven: Ayan Yusuf Boss
06-49761574
ayanyusufboss@outlook.com

 

Volgens Keuter hebben artsen geen moeite met hypnotherapie, het zijn soms de mensen met klachten zelf die aarzelen.

Dit blijkt uit het Slotwoord door neuroloog Emile Keuter van mijn boek ‘Hypnotherapie en lichamelijke klachten’ (2017):

“Het kan zijn dat artsen zich ergens overheen moeten zetten om hypnotherapie te kunnen waarderen. De metaforen die we in een hypnotherapeutische trance gebruiken, maken vaak in het begin een kinderlijk eenvoudige indruk. Veel eenvoudiger dan de gedachtegangen die we in de reguliere geneeskunde gewend zijn. Het aardige is dat het vaak  ook kinderlijk eenvoudig en voor de hand liggend is wat ons onbewuste ons te vertellen heeft. In de beschreven verhalen van de cliënten zullen mensen met ervaring de verschillende technieken en methoden herkennen. Voor iemand zonder hypnotherapische ervaring is het mijns inziens vooral zinvol om de eenvoud van de boodschappen in de sessies waar te nemen. Zelf merkte ik de afgelopen jaren hoe sterk hypnotherapie psychosomatisch werkt. Deze werking begrijp ik als neuroloog bijzonder goed. Ik verwacht dat de toepassing ervan bij onvoldoende begrepen lichamelijke klachten (SOLK) in de toekomst steeds belangrijker zal worden. Volgens mij zal het niet aan de artsen zelf liggen om samen te werken met hypnotherapeuten. Zij begrijpen het wel. Als ik met collegae neurologen spreek, zijn zij nooit negatief. Veel moeilijker is het patiënten met onvoldoende begrepen lichamelijke klachten te overtuigen. Een lichamelijke klacht met een psychische oorzaak? Het lichamelijke is iets heel anders dan het geestelijke, zo denkt men vooral. Voor kinderen is dit anders. Zij voelen het van nature. Het zou goed zijn als we in de komende tijd meer volwassenen zouden kunnen overtuigen. Met elkaar hypnotherapie meer op de kaart zetten als behandellingsmogelijkheid bij onvoldoende begrepen lichamelijke klachten. Doet u mee?”

En:

(Zie interview in Trouw 11 juni 2017 geschreven door Marte van Santen: ‘De levenslessen van neuroloog Emlite Keuter: ‘Een ongebrepen klacht is ook echt.’)

 

 

Bij uitgeverij Gopher te Harderwijk komt uit mijn boek ‘Op weg naar bewustwording, het 8-voudige pad in een modern jasje’ , in hardcover.

Kosten zijn 32,50 EUR. Het omvat ruim 300 pagina’s. De uitreiking op 5 november is volgeboekt. De hardcover is te bestellen vanaf 25 november 2021.

Een hele bijzondere kans voor innerlijke groei en gezondheid. Een Oosterse filosofie die past in ons Westerse leven, vandaar het moderne jasje.

Het boek is weer prachtig geïllustreerd door Christophe de Wit.

Een boek om te lezen, en nog eens … en nog eens. Het omvat namelijk in het 4e t/m het 8e pad talrijke, zeer uiteenlopende oefeningen, die je in je eigen tempo kunt doen. Door beoefening ervan kom je steeds verder op dit pad van bewustwording. De eerste twee paden omvatten filosofie vol met eyeopeners! Deze twee paden alleen al zullen je een geweldige impuls geven.

“Ik ben dankbaar dat Barbelo’s boek ‘Op weg naar bewustwording’ op mijn pad is gekomen.
Terwijl ik het opnieuw lees, weet ik weer hoe goed het werkt om tijd en ruimte te nemen voor oefeningen om de weg naar bewustwording te weten en te ervaren.
Het lezen en opnieuw lezen maakt mij rustig en geeft vertrouwen.
Ik lees het boek heen en weer. Het boek is voedend voor je geest en daardoor voor je leven.”

Jessica Leenen

 

Bij uitgeverij Gopher te Harderwijk is in februari 2021 mijn boek: ‘Familieopstellingen, een kans voor herstel’ uitgekomen.

Het is 169 pagina’s dik en vooral uniek door de vele illustraties (door Christophe de Wit) van een opstelling en de heldere uitleg van de beschreven processen.

 

 

 

 

De volgende zinnen zijn onderdeel van de recensietekst van NBD Biblion:

“ … Het boek is heel uitvoerig met een aantal uitgewerkte voorbeelden. Belangrijk is ook dat allerlei minder bekende begrippen duidelijk worden uitgelegd. …”

Het boek is zowel voor elke deelnemer of geïnteresseerde geschikt als ook voor elke therapeut die ermee werkt. Het geeft bijzondere schetsen over hoe processen verlopen en wat er zoal met familieopstellingen mogelijk is. Een familieopstelling maakt deze processen nog duidelijker en is veel effectiever dan welke therapievorm ook.

 

Een aantal citaten van mensen die een familieopstelling hebben meegemaakt:

“Het was een waardevolle reis.”

“Dat dingen zo door generaties heen kunnen zitten.”

“Met maakt voor mij een wereld van verschil.”

“Ik heb mijn levensvreugde terug.”

“Familieopstellingen is een wasmachine van de ziel.”

“Ik ben letterlijk lichter, er is een juk van me afgevallen.”

“Ik heb mijn ‘harnas van controle’ afgedaan.”

“Ik ben er weer helemaal, met beide benen op de grond.”

“Het is een keerpunt in mijn leven gebleken, heb rust en tevredenheid teruggevonden.”

“Ik wist niet dat gelukkig zijn zo leuk kon zijn.”

 

 

Mijn boek: ‘Omgaan met verlies en rouw’, Een handreiking bij rouwen

In maart en april 2020 heb ik het boek ‘Omgaan met verlies en rouw’ afgerond. Dit boek is bij Gopher in mei 2020 uitgekomen. Ik heb het dus geschreven voordat Corona uitbrak, maar afgerond in de tijd van Corona. Vandaar dat ik enige verbinding met de huidige tijd heb kunnen maken.

Iedereen heeft wel eens met verlies te maken, nu of vroeger, en dus ook met rouw. Nu wel meer dan ooit. En velen van ons worden in een eerder verlies geraakt, mogelijk omdat je toen sterk bent doorgegaan of omdat je de gevoelens door omstandigheden niet kon toe laten. Een geliefde kan je zijn ontvallen, maar het kan ook gaan over hele andere dingen, zoals te weinig ruimte hebben voor jezelf of een ingrijpend verlies van werk en dus inkomsten. Het greep voor velen diep in dat je elkaar niet kon ontmoeten om echt te kunnen delen.

Mogelijk heb je in deze tijd eindelijk wél ruimte gehad om oud verdriet toe te staan. De huidige omstandigheden zijn voor de één een ramp en voor de ander een zegen. Velen hebben ineens wel tijd voor zichzelf, voor bezinning, en dus voor gevoelens.  Bezinning over wat werkelijk belangrijk is. Ook is het mogelijk dat in relaties scherpe kantjes de laatste tijd nog scherper werden – relationeel en individueel – en dan is therapie gewenst. In mijn boek heb ik het over eerdere rouw, ook gestapelde rouw genoemd.

Gestapelde rouw betekent dat bovenop eerder verlies nieuw verlies komt en dat rouwgevoelens hierdoor intenser zijn. Dit kan ontstaan doordat je er eerder geen ruimte aan gaf. Dan is het van belang eerst het oudste verlies te verwerken, om het huidige aan te kunnen.

De foto’s op voor- en achterkaft zijn door mij in Hawaï gemaakt. Op het voorkaft zie je de waterval – staat voor reiniging, zuivering, loslaten, dat het weer stroomt, dat alles in het leven zich vanzelf en goed ontvouwt – op het achterkaft vind je een zonsopkomst vanaf zee bij Hawaï: de belofte dat het weer goed komt. De zon komt door het lezen van dit boek weer op. Wat ik met mijn boek wil vertellen is dat er onder elk verlies een schat verborgen ligt en dat er dus hoop is (zie het gedicht van Hazrat Inayat Khan waar ik het boek mee begin).

Verlies vraagt wel om rouwen en dit betekent samen delen en emoties mogen hebben. Nodig is dus wel dat je bij het een en ander stil staat. Soms zijn rituelen nodig. Je kunt deze rituelen samen verzinnen. De natuur geeft vele mogelijkheden. Samen kom je op ideeën.

Heb je geen begrafenis kunnen bijwonen, of alleen digitaal, dan is het nodig om alsnog iets samen te doen. Een ritueel samen verzinnen, bijvoorbeeld in de natuur, en dan met een dierbare hier iets begraven, of delen over gebeurtenissen, of opschrijven en verbranden (maar kijk dan uit voor brand i.v.m. droogte). Of bij boosheid op wc-papier schrijven en doortrekken. In Hawaï leerde ik hele simpele rituelen, ik beschrijf deze in dit boek. Heel eenvoudig om zelf te doen.

Het meest intense wat je kunt verliezen is mogelijk wel een stukje van jezelf. Als hypnotherapeut weten wij dat dit helaas veel voorkomt. Het verliezen van een stukje van jezelf dat je pas terugkrijgt op het moment dat je jouw innerlijk kind weer in je zelf herenigt. Pas als je weet wat je niet hebt ontvangen, kun je ‘het afgescheiden geraakt zijn’ in jezelf weer helen en dan is er rouw. Rouwen over het fantoom dat je mogelijk nog hebt nagejaagd. Immers niemand kan je dit geven. Je ouders konden het alleen maar toen geven, in die hoedanigheid en op die leeftijd. Noch je ouders, noch iemand anders kunnen het nu alsnog geven. Het is dus nodig eerst te rouwen en dan ontstaat er ruimte voor dat wat er wel is.

In dit boek maak ik een diepe buiging voor Elisabeth Kübler-Ross. Haar laatste boekje ‘Kinderen en de dood’ wordt nog steeds door kinderartsen gelezen en gebruikt. En ook al is haar stijl niet meer van deze tijd, alles wat zij schreef is bijzonder waardevol. Wereldwijd was zij bekend om haar stervensbegeleiding en om wat zij over rouwprocessen wist te vertellen. Ik bouw op haar fasen door. Ik beschrijf ook andere fasen, zoals dankbaarheid. Hawaïanen: je kunt pas iemand vergeven als je hem in het licht kunt zetten en dan ontstaat vanzelf dankbaarheid.

In mijn boek ‘Omgaan met verlies en rouw’ spreek ik over stervensbegeleiding. Ik spreek hierover vanuit mijn ervaring bij stervenden en tevens vanuit een hoger perspectief als reïncarnatietherapeut. Ook hier bouw ik graag door op de fasen van Kübler-Ross: de fasen ná het sterven. Ik zie deze fasen na het sterven – vanuit een hoger perspectief – als het stervensproces zelf. Immers na het fysieke sterven is het gehele sterven nog niet klaar. Er bestaan nog diverse stadia waar men doorheen gaat en het is goed tijdens het sterven hier weet van te hebben. Stervenden kunnen hierdoor tijdig angst overwinnen en de in mijn boek genoemde processen vanzelf laten gebeuren.

Je ontvangt dus vele tips en beschouwingen vanuit ervaring. Dit boek is voor iedereen toegankelijk en interessant. Voor zowel hulpverleners als iedereen met rouw.

Te bestellen bij uitgeverij Gopher.

En wil je therapie, bel mij gerust: 06-29448161!!! [live of videobellen, met of zonder hypnotherapie]

 

“Al jaren kom ik bij Barbelo. Barbelo is bijna 70 en fantastisch. Ze heeft mij ontzettend veel geleerd op het gebied van familieopstellingen en hypnotherapie. Zo’n lekker nuchter typje met ontzettend veel diepgang. Gisteren stuurde ze dit boekje op en heb het nu al bijna uit. Ik kan het van harte aanbevelen als je meer over dit thema wilt lezen vanuit de ogen van iemand met meer dan 30 jaar ervaring. Want komen we niet allemaal in contact met rouw en verlies? Van een baan, een vriendschap, gezondheid een geliefde of iemand die sterft in je omgeving? Ik haal erin elk geval mooie inzichten uit als coach, maar ook voor mezelf.”

Een review van Joni Bijs: directrice Greatcommunicators.

 

 

 

  ***********************************************************

 

Samenwerking regulier en complementair

Medische hypnose helpt de brug te slaan!

door: Barbelo Christina Uijtenbogaardt met voorwoord van neuroloog Emile Keuter

Neuroloog Emile Keuter laat regelmatig weten hoe belangrijk hij de samenwerking met het complementaire veld vindt, vooral met de hypnotherapeuten. Immers hypnotherapeuten werken met het brein, de hersenen.

“Terugkijkend zie ik dat ik in mijn opleidingstijd vaak nog het ontrafelen van een ziekteproces als mijn enige opdracht zag, terwijl voor mij werkend als zelfstandig neuroloog de behandeling pas echt belangrijk werd. En zo kwam het dat ik later, in de loop van het geven van vele behandelingen, me ging realiseren dat ik veel meer moest inzoomen op de patiënt om een ziekterevalidatie- of genezingsproces te kunnen begeleiden. Ik merkte dat de belangrijkste vraag meestal is hoe iemand met zijn ziekte en genezing omgaat en dus niet aan welke ziekte hij lijdt. Huisartsen, internisten en neurologen merken dat bij de helft van de klachten op het spreekuur dit van belang is: het gaat niet altijd over wetenschappelijk medisch begrijpen (hetgeen bij SOLK ook niet is aan te tonen), maar meer hoe kan iemand met zijn klacht omgaan. Zoals een patiënt bij mij met rugpijn: het gaat makkelijk mis met ons lichaam zonder dat wij (artsen) het volgens huidige wetenschappelijke kennis medisch begrijpen. En hoe kan de persoon er dan het beste mee omgaan?

Ik had wel eens iets gelezen over hypnose en ik had een patientje met hevige chronische zenuwpijn, hetgeen haar leven volledig ontwrichtte. Het meisje en haar ouders schrokken er niet voor terug toen ik voorstelde om een therapie in de richting van hypnose te zoeken. Ik vroeg een bevriende therapeute met ervaring in hypnotherapie en natuurlijk begon ook zij direct te vertellen over haar opleider, Barbelo Uijtenbogaardt. Om kort te gaan: het meisje genas zichzelf op bewonderenswaardige wijze met behulp van enkele sessies bij Barbelo. Een grootheid in alle opzichten. Een zeer invoelende, ervaren en begaafde therapeut en ook onderwijzer en organisator van de opleiding in de hypnotherapie in Nederland. Als neuroloog, met bijzondere belangstelling voor lichamelijke klachten die we onvoldoende somatisch kunnen duiden ben ik overtuigd van een noodzakelijke opmars van hypnotherapie als toevoeging aan de geneeskunde. Ik ben dan ook trots dat ik dit voorwoord mag schrijven. Laten we een brug slaan tussen de geneeskundige hulpvraag en hulpverlening en de hypnotherapie.”

lees meer

In de lessen SOLK, maart 2019, zal Emile hier meer over uiteenzetten. Deze lessen zijn al volgeboekt!

Al 45 jaar heeft Barbelo Uijtenbogaardt, pedagoog en hypnotherapeut, samenwerking tussen regulier en alternatief hoog in het vaandel. Als directrice van Academie Hypnos heeft zij diverse symposia georganiseerd rond dit thema.

Zij ontdekte in de jaren ’80 dat 5 van de 6 kinderen met buikklachten door middel van toepassing van ontspanningsoefeningen volgens een strikt protocol klachtenvrij waren. En het mooie was dat zij ook ouders in de ontspanning betrok.

Hypnotherapie werkt op het brein. Door de toepassing van hypnotherapie kunnen wij nieuwe gedragingen en overtuigingen aanleren. Hypnotherapie helpt trauma te verwerken waardoor wij weer het vertrouwen in onszelf en het leven herpakken.

De hypnotherapeutische techniek Hersentechnieken, tevens onderdeel van de medische hypnose, kan ervoor zorgen dat pijn draaglijk wordt of verdwijnt en dat mobilisering sneller kan plaatsvinden. We kunnen het zien als in trance revalideren in samenwerking met onze hersenen. (Emile Keuter zal hierover meer vertellen tijdens de workshops in maart 2019.)

Rond 1990 werkte ik met kinderen in het AMC die last hadden van fantoompijn. Voor pijnreductie ontwikkelde ik onder meer de Hersentechnieken en daarbij ontdekte ik dat fantoompijn met visualiseren minder werd. Ik had er al doende een viertal technieken voor ontwikkeld, o.m. hersentechnieken, energetische technieken en werken met deelpersoonlijkheden. Hiernaast bleek ook rouwverwerking van invloed. En ik ontdekte hierbij dat door te praten met de hand die er niet meer was, de mate van rouw de heftigheid van de fantoompijn beïnvloedde.

Hersentechnieken zijn technieken waarbij de persoon in zichzelf zenuwbanen kan visualiseren en waarbij hij innerlijk de hersenen vertelt waar het lichaamsdeel ophoudt. De fantoompijn vermindert. (zie hieronder meer hierover)

Met de vier bovenstaande methoden en technieken heb ik diverse kinderen en volwassenen met fantoompijn begeleid. Bij iedereen verminderde de fantoompijn, bij een aantal verdween deze pijn zelfs. Voorbeelden in mijn Handboek getuigen hiervan. Bijzonder was te ontdekken dat rouwverwerking van belang bleek bij het reduceren van fantoompijn. Een meisje van 11 jaar rouwde heftig samen met haar hele familie toen haar been was afgezet. Het been werd begraven. Ze had geen fantoompijn. Dit is beslist interessant voor nader onderzoek.

Hersentechnieken kunnen ook op de volgende manier visueel worden toegepast: namelijk door imaginair de verbindingen van de hersenen naar de plekken in het lichaam te verbeteren of van kleur te veranderen. Zo kan door innerlijke visualisatie van de zenuwbanen juist wel het gevoel in een lichaamsdeel meer worden gevoeld en de functie ervan verbeteren, zoals hieronder bij de vrouw met Guillain Barré en het meisje met het ongeluk aan het klimrek. (Zie voor uitwerking van methoden en technieken: ‘Medische hypnose voor iedereen met fysieke (SOLK)klachten’ en ‘Medische hypnose voor de (hypno)therapeut die werkt met SOLK klachten’.)

 Door de therapeutische toepassing van hypnotherapie kan de werking van onze ogen verbeteren. Ik had een volwassen cliënt die in een regressie uitkwam bij de beleving van de ophanging van zijn vader. Vader pleegde zelfmoord hangend aan zijn eigen bed. Mijn cliënt was toen drie jaar oud en lag in bed in dezelfde kamer. Hij zei toen tegen zichzelf: “dit wil en kan ik niet zien!” Hij zag toen direct daarna moeilijk en had een sterke bril nodig. Hij vertelde me als volwassene na deze sessie dat hij door het verwerken van dit – vreselijke – trauma zijn bril niet meer nodig had (hij had punt 5).

Een vrouw zag weer beter nadat zij een als kind ervaren ongelukje met haar oog verwerkte en ook de erbij ontwikkelde overtuiging over zichzelf veranderde.

Door de therapeutische toepassing van hypnotherapie kan pijn verminderen of zelfs verdwijnen. Dit ontdekte ik in het AMC bij het begeleiden van kinderen bij botboringen. Door hen te laten visualiseren dat zij ergens anders waren, dus niet in de behandelkamer, maar ergens anders iets leuks aan het doen waren, hadden zij tijdens de behandeling geen pijn. Natuurlijk werd dit met ontspanningsoefeningen en visualisaties ‘voorgeoefend’.

Wunderinck zei: “met hoe meer zintuigen je in de beleving elders bent, hoe meer je dissocieert”. Dus hoe minder pijn je dan zult hebben.

Het kind dat ervoor koos om via een koptelefoon naar muziek te luisteren, gilde van de pijn tijdens de behandeling. Hij dacht hiermee voldoende afgeleid te zijn. Door de koptelefoon was er geen interactie mogelijk en was het dus niet mogelijk een trance ervaring te induceren opdat hij elders zou zijn in de beleving om niet te voelen wat hier gebeurde. De kinderen ontvingen toen nog geen narcose bij deze behandelingen.

Een 81-jarige cliënt komt bij me omdat hij al 50 jaar veel pijn heeft in zijn borst. Hij had van zijn arts jarenlang medicatie ontvangen, maar niets hielp. Wij doen enkele sessies, overwegend met medische hypnose: hij ontdekt dat hij alsnog de verwachting heeft datgene te krijgen wat hij van zijn vader niet had ontvangen: de bevestiging dat hij goed is zoals hij is. Het woord ‘verwachting’ deed wonderen. Zijn pijn is na deze bewustwording overgegaan en hij liet zijn verwachtingen en dus ook zijn teleurstellingen los. Pijnreductie werkt dus ook bij ouderen, niet alleen bij kinderen.

Door de therapeutische toepassing van hypnotherapie [in veel gevallen ook met medische hypnose] is het mogelijk dat mobilisering sneller plaatsvindt. Neuroloog Emile Keuter verwijst mij een meisje door [hij noemt haar ook in zijn voorwoord]: zij heeft tijdens een spelletje op het schoolplein bij het klimrek een ongeluk gekregen waarbij haar arm een flinke ruk kreeg en zenuwen beschadigd raakten. Zij heeft al twee jaar pijn en gebruikt de arm niet meer en houdt deze stijf tegen haar lichaam. We doen enkele sessies en al direct na de eerste sessie gaat het beter met haar. Wij zijn vooral bezig geweest in trance te visualiseren wat zij zo graag weer wil kunnen. Het eerste wat wij aanpakken is zwemmen, dit deed zij zo graag. En een paar weken later zwemt zij weer. Moeder zegt: “ik heb mijn kind terug!”

Hoewel de methode wel iets anders is, kunnen we het bovenstaande vergelijken met het visualiseren door sporters en prestaties: de prestaties worden beter na het eerst visualiseren ervan.

Een ander voorbeeld over Hersentechnieken en innerlijke visualisatie: Ik had een cliënt met een zeldzame complicatie na een griep: Guillain Barré. Dit is een verstoring in het zenuwstelsel. Zij was volledig verlamd. Heel geleidelijk herstelde dit enigszins. Zij kwam bij mij wiebelend achter een rollator aangelopen. Ze voelde zich als een duikelaarpop, zo wiebelig. We doen hersentechnieken en zij beoefent deze hersentechnieken dagelijks. Deze vrouw loopt binnen enkele weken weer goed en is vol zelfvertrouwen. Ze zegt dat dit het beste is wat haar in alle behandelingen is overkomen.

Enkele jaren later schreef zij mij: “Wat mij het meeste trof bij de eerste sessie was dat u gelijk door had dat ik me net een duikelaar (tuimelaartje) voelde. Ik voelde me altijd wankel en topzwaar. Dit gevoel verdween bij de eerste twee à drie sessies, waardoor mijn gevoel van eigenwaarde steeg. Ik werd weer net zo zelfbewust als vroeger en durfde weer langer te staan. Dit was voor mij een enorme stap vooruit. Wij hebben het thuis nog regelmatig over uw therapie en ik blijf zeggen dat dit voor mij het beste is geweest van alles wat ik heb geprobeerd.”

Het blijkt dat hoofdpijnen en buikpijnen te maken kunnen hebben met onverwerkt verdriet, rouw die nog knaagt, verlies. Dit kan wel hardnekkig zijn en in therapie enige tijd kosten, omdat gedrag aangepast dient te worden en verlies verwerkt. Het is belangrijk te onderzoeken wat zich onder de klachten aan persoonlijke processen bevindt. Dit kan worden onderzocht via ideomotorische vingersignalen, onbewuste verbindingen tussen persoonlijke processen en fysiek functioneren kunnen dan bewust worden gemaakt.

Het lijkt erop dat door hoge tijdsdruk en weinig persoonlijke ruimte – iedereen heeft het druk – pijnklachten toenemen. Het spreekt daarom vanzelf dat ook de sociale omstandigheden en werksituaties onderzocht worden: hoe gaat de persoon met zichzelf en met anderen om? Draagt hij teveel verantwoordelijkheid of voelt hij zich snel schuldig? Het blijkt in de praktijk dat veel pijnklachten voortkomen uit het dragen van teveel verantwoordelijkheid. ‘De wereld op de schouders dragen’. Ook hier: door bewustwording kan worden losgelaten en kunnen klachten verdwijnen. (zie hiervoor ook ‘Hypnotherapie en lichamelijke klachten’)

Medische hypnose omvat voor volwassenen zo’n 24 technieken en methoden die binnen de hypnotherapie kunnen worden gegeven. We noemen deze technieken ‘snorkelen’ binnen de hypnotherapie. Het mooie is dat een hypnotherapeut ook diep traumatisch werk in trance kan doen, waardoor hij tevens in staat is, indien de persoon in diep trauma komt, intense diepgaande processen [‘diepzee duiken’] te begeleiden.

Medische hypnose omvat onder meer ontspanningsoefeningen, visualisaties, imaginaties, hersentechnieken en diverse vormen van interne focus op lichamelijke klachten. Hierdoor kan duidelijk worden welk gedrag of overtuiging iemand heeft dat hem of haar belemmert. Meestal zijn deze patronen, die bewust worden, eerst onbewust. Door bewustwording is het mogelijk te komen tot verandering. (Dit is alvast een voorproefje van mijn boek en zie voor meer praktijkvoorbeelden ‘Medische hypnose voor iedereen met fysieke (SOLK)klachten’ en ‘Medische hypnose voor de (hypno)therapeut die werkt met SOLK klachten’.)

Men hoeft hier niet voor te ‘diepzee duiken’. Door ‘licht snorkelen’ in trance blijken mensen emoties (verdriet of boosheid) te kunnen loslaten. De deksel hoeft maar even te worden opgelicht van de emotionele stoofpot om deze emoties los te stomen. Door de aandacht naar binnen te richten en innerlijke zintuigen de kans te geven, kan naar voren komen wat zo graag gehoord wil worden. Dit kan bij meditatie gebeuren, maar vooral bij licht therapeutisch begeleide trance.

Hypnotherapie kan een preventieve, maar ook een herstellende of onderhoudende werking hebben.

Het is daarom van belang samen te werken. Door regulier en alternatief samen te werken kan er een tweesporen beleid worden gestart. Tevens kan door de toepassing van hypnotherapie en de preventieve werking ervan worden voorkomen dat dure en belastende behandelingen nodig zijn.

Zelf zou ik nog wel onderzoek willen doen over: pijnreductie bij fantoompijn met behulp van Medische Hypnose en over geluidreductie bij tinnitus met behulp van Medische Hypnose.

Samen kunnen we de brug slaan en nog veel meer mensen helpen!

lees minder

 

*************************************************************************************

 

Rouw en therapie

door: Barbelo Uijtenbogaardt (in de TETH: voorjaar 2018)

Rouw bestaat over het algemeen niet uitsluitend uit rouwen over gemis. Er zijn vaak vele factoren die rouw onnodig zwaarder maken. Hier beschrijft Barbelo welke zaken rouw kunnen verergeren, verlengen of verzwaren. Ook beschrijft Barbelo in het kort therapeutische interventiemogelijkheden.

Rouw als emotie wordt meestal in het maaggebied ervaren. Figuurlijk: het nog niet kunnen verteren.

Rouw kan gaan over het gemis van een persoon. Het kan ook gaan over het stoppen van een baan, het missen van een huis of het afsluiten van een periode in je leven, bijvoorbeeld je kind gaat het huis uit. Ook kan het gaan over iets niet meer kunnen of een gemis van een lichaamsdeel. Hier wordt vooral aandacht gegeven aan het gemis van een persoon.

lees meer

Is de rouw echt heftig na het verlies van een dierbaar persoon, dan is er meer aan de hand. Dan kan het zijn dat er iets niet is uitgewerkt, uitgesproken of afgemaakt. Ook kan het zijn dat een eerdere rouw niet is verwerkt.

Het kan zijn dat de persoon nog iets van de ander die hij mist draagt of dat er ooit iets niet ontvangen is. De rouw is in beide gevallen erger. In het eerste geval omdat de persoon zelf de last zwaarder maakt, mogelijk vanuit verantwoordelijkheid of vanuit een tekort aan vertrouwen. En in het tweede geval gaat het niet alleen om de rouw over de persoon, maar ook over het feit dat datgene wat eerder niet ontvangen was nu zeker nooit meer ontvangen zal worden van de overledene. Dit kan heftig zijn. Dan is er tegelijkertijd een specifieke hoop ontnomen. Tenminste als de persoon dit onder ogen durft te zien.

Als iets niet is uitgesproken bij leven, dan zou dit nog op therapeutische wijze in trance kunnen gebeuren: sprekend met de overledene (de persoon nog in leven of de ziel van nu) op een prettige plek in de natuur die precies hiervoor geschikt is. De therapeut kan deze plek vanzelf op laten komen bij de cliënt, zodat hij hier samen met de ander uit kan spreken wat eerder niet gezegd is. De persoon zelf kan weer ademhalen, verder leven.

Indien iets niet ontvangen is, zoals aandacht, liefde of erkenning, dan kan op een dergelijke plek in de natuur ‘het onvermogen datgene te geven wat zo nodig was’ alsnog aan de ziel worden teruggeven. Dit neutraliseert bij de persoon in kwestie schuld, minderwaardigheid of andere onzekere gevoelens. Hij kan meer zichzelf zijn.

Het bovenstaande kan op dezelfde manier worden uitgevoerd indien de persoon nog wel leeft, nadat het persoonlijke contact verbroken is.

Als degene die je verloren bent het in het leven moeilijk gehad heeft, dan is het lastiger los te laten.

En als je blijft steken in: “wat als…” of: “had ik kunnen voorkomen dat…” dan wordt het als vanzelf zwaarder. De last wordt hierdoor minstens verdubbeld.

Onlangs had ik een meisje in therapie die bang was dat oma zou overlijden. Het verdriet als preventieve rouw was groot. Preventieve rouw is helemaal zo gek nog niet. Ik zelf kon wel eens als puber zittend op de fiets heel verdrietig zijn omdat mijn vader mogelijk er een keer niet meer zou zijn. Hij werd 93, maar mijn preventieve rouw zorgde ervoor dat ik tijdens en na het afscheid niet zoveel meer hoefde te rouwen. Het was allemaal al gedaan.

Het meisje waar ik het over heb: ze droeg het verdriet van oma. “Oma kan het zelf niet dragen”, zo vond zij. Oma verborg haar verdriet inderdaad. Het kostte wel wat uitleg en de zaak van vele kanten bekijken voordat het meisje in trance het verdriet kon teruggeven.

Er was nog wel wat preventieve rouw, maar niet meer zo heftig en zwaar als voor de sessie.

Interview Barbelo Uijtenbogaardt – sessie Hotti

Interview Barbelo Uijtenbogaardt – sessie John

 

*************************************************************************************

Hypnotherapie en Medische hypnose

Herzien Artikel rond het thema afscheid in tijdschrift Hypnotherapie december 2018: Barbelo neemt afscheid op 22 juni 2019 en ondersteunt bij leven en welzijn Academie Hypnos daarna nog 3 jaar.

Mijn werkervaring met medische hypnose

Op verzoek van Petra Verweij hier enige informatie over mijn werkzame geschiedenis:

Bijna 22 jaar heb ik doorgebracht, na oprichting ervan, met werkzaamheden rond Academie Hypnos. Hiervoor heb ik drie jaar aan het ATMA instituut lesgegeven, waarvoor ik kinderen, die angstig waren of pijn hadden, gedurende16 jaar in ziekenhuizen begeleidde. En daarvoor werkte ik met moeilijk opvoedbare kinderen in de kinderbescherming.

Toen ik dertig jaar geleden hypnotherapeut werd werkte ik in het AMC met hypnose. Aangezien ik in het ziekenhuis min of meer gedwongen werd gedragstherapeutisch te werken werd het al gauw medische hypnose. Ik liet tijdens een pijnlijke behandeling kinderen op een prettige plek bijvoorbeeld imaginair voetballen (dat wat ze zelf het liefst deden). En ik liet bij een kind met prikangst een kleur uit het meest ontspannen plekje in het lichaam opkomen, waarbij het buikademhalingsoefeningen deed. De kleur hielp als innerlijke verdoving tegen de pijn en de ademhalingsoefeningen verminderden de angst. Het kind rende niet meer door de gangen als hij geprikt moest worden, het had inmiddels zelf de regie.

Terwijl ik met fantoompijn kinderen pijnreductie gaf, ontdekte ik dat fantoompijn met visualiseren minder werd. Ik had er al doende een viertal technieken voor ontwikkeld, o.m. hersentechnieken, energetische technieken en werken met deelpersoonlijkheden. Ik ontdekte daarbij dat door te praten met de hand die er niet meer was, de mate van rouw de heftigheid van de fantoompijn beïnvloedde. Hersentechnieken kunnen zijn: de hersenen via het onbewuste melden dat de verbinding stopt daar waar het lichaam nu stopt (na amputatie). Dit blijkt de pijn mede te reduceren.

lees meer

lees minder

Hersentechnieken kunnen ook op de volgende manier visueel worden toegepast: door imaginair de verbindingen van de hersenen naar de plekken in het lichaam te verbeteren of van kleur te veranderen. Hierdoor kan een lichaamsfunctie toenemen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de vrouw met het Guillain-Barré syndroom (zie Handboek Moderne Hypnotherapie 2017, 7e druk). Zij was tijdelijk verlamd en kwam bij mij wankelend achter een rollator als een ‘duikelaarspop’. Ze leerde zich via visualiseren voor te stellen dat ze het contact tussen de hersenen en haar ledematen kon verbeteren. Ze verbeterde zenuwverbindingen door zich deze ononderbroken voor te stellen en deze verbindingen een kleur te geven die voor haar fijn was. Zij hervond het vertrouwen in haar lichaam en liep al spoedig beter.

Als hypnotherapeuten kunnen wij erg blij zijn met het tv-programma ‘Hypnose op recept’. De toestroom van mensen die hypnotherapie willen is hierdoor zeker toegenomen.

Voor mij was het ontroerend om te zien. Immers, het laat zien hoe ik zelf 30 jaar geleden met kinderen in ziekenhuizen werkte.

Doordat veel mensen nu ontdekt hebben hoe je simpel iets kunt doen met een klacht door met de aandacht naar binnen te keren, wordt er nu veel meer gebruik gemaakt van hypnotherapie. Veel mensen, die eerst hypnotherapie te spannend vonden of dachten dat het teveel als toneelhypnose was – dat er maar wat met je werd gedaan – durven nu hypnotherapie te ondergaan omdat ze hebben gezien dat het ontspannend werkt, vertrouwen geeft en zelfs pijn kan verlichten waarbij emoties vrij kunnen komen.

Het is verhelderend dat in het tv-programma is gezegd dat hypnotherapie/hypnose op het brein werkt. Dit laat neuroloog Emile Keuter, die mijn Handboek en ‘Hypnotherapie en lichamelijke klachten’ van een voorwoord heeft voorzien, ook weten.

Medische hypnose

Medische hypnose omvat elke interventie in trance die ertoe bijdraagt dat bij iemand pijn of stress kan verminderen door een diepe ontspanning en interne focus.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van trance. In trance krijgt iemand de kans innerlijke zintuigen te ervaren die betekenisvol voor hem zijn. Soms om iets in zichzelf te versterken en soms om iets positief in zichzelf te veranderen. Ook kan de betekenis van een klacht spontaan opkomen, of iemand ervaart ineens de koers die hij wil gaan.

Van belang is het om in trance verbindingen te vinden tussen de klacht en eens gemaakte overtuigingen of beslissingen of om bewust te worden van huidige gedachten of gedragingen.

Ontspanning, visualiseren en bewustwording is daarom een belangrijk onderdeel van de therapie. De bewustwording kan gaan over eens gemaakte beslissingen of gebeurtenissen die emoties hebben opgeroepen. Emoties waar geen ruimte voor was, of waarvan iemand dacht dat er geen ruimte voor was of waarvan hij onbewust meende het niet aan te kunnen of iets niet te kunnen voelen.

Hierboven hebben we al kunnen constateren dat medische hypnose zeer geschikt is te gebruiken bij vermindering van pijnklachten of ander fysiek ongemak. Medische hypnose is hierdoor onder meer geschikt voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Bij een ziekte als fibromyalgie maak ik wel mee dat de persoon bijna burn-out is. Diverse zaken in het leven hebben zich opgestapeld en de emmer is vol. Er kan soms werkelijk niets meer bij. Het onbewuste laat dan in bepaalde gevallen weten dat pijn een stopteken kan zijn.

En in veel gevallen kan het loslaten van teveel verantwoordelijkheden de pijn verminderen (zie mijn boek Hypnotherapie en lichamelijke klachten 2017, 1e druk). Luisteren naar het lichaam en accepteren dat er iets is, is het begin van verandering door onder meer afscheid te nemen van wat je niet meer nodig hebt, lichamelijk en geestelijk.

Enige toepassingsmogelijkheden

Er zijn vele  hypotherapeutische methoden en technieken die als medische hypnose gegeven kunnen worden. Deze methoden en technieken variëren van ontspannen en visualiseren tot hersen- en pijnveranderingstechnieken. Veel vormen van ik-versterking zijn geschikt en kunnen eenvoudig worden toegepast door bijvoorbeeld de krachtelementen uit de natuur te ervaren of door heel simpel een moment te herbeleven waarin je iets wel kon.

De hier onderstaande methoden en technieken worden behandeld tijdens de dagen SOLK in maart 2019 en natuurlijk in de Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie en in de Opleiding Medische Hypnose voor volwassenen.

Methoden en technieken die onder medische hypnose vallen zijn:

 1. Ontspanningsoefeningen
 2. Ademhalingstechnieken
 3. Prettige plek ervaring
 4. Visualisaties [te beginnen met een kleur vanuit de meest ontspannen plek in het lichaam en deze gebruiken voor pijnlijke plekken in het lichaam. Verder mogelijk de kleur om zich heen laten ervaren zodat het een ballon wordt, een luchtballon met de kleur, die de persoon kan meenemen naar een prettige plek waar de persoon zou willen zijn]
 5. Dierimaginatie
 6. Processuggestie met vorm
 7. Elementen uit de natuur als ik-versterking
 8. Ankeren [van ervaringen die van een fijne ervaring meegenomen kan worden naar een niet fijne ervaring, opdat de niet fijne ervaring verbetert]
 9. Pijnveranderingstechnieken
 10. Energetisch werken met kleur [zoals genoemd: vanuit meest ontspannen plek in het lichaam laten opkomen en gebruiken voor zieke of pijnlijke plekken in het lichaam]
 11. Energetisch werken met shiva/shakti
 12. Progressie [voor het voorbereiden van een medische ingreep]
 13. Zelfhypnose
 14. Sambhavi Mudra
 15. Hartcoherentie oefening
 16. Handlevitatie en omgekeerde handlevitatie
 17. Handschoen van Barber (analgesie: tijdelijke pijnreductie bij een korte ingreep)
 18. Hersentechnieken (verbindingen tussen hersenen en lichaamsdeel verbeteren)
 19. Fantoompijn methoden (praten met een lichaamsdeel, egostate; terugslurpen van energie; hersenen melden waar de zenuw stopt)
 20. De Grot
 21. De Spiegeltechniek
 22. Wensplaatje
 23. Tijdlijn therapie en ACT
 24. Losmakingsrituelen.

In de therapie kan tevens aandacht worden gegeven aan:

  • sociale omstandigheden
  • verantwoordelijkheden
  • zelfzorg
  • gedrag
  • grenzen

Enige uitleg van enkele van bovenstaande methoden:

Tijdlijn therapie en ACT

Deze methode is zeer geschikt in geval van weinig draagvlak, zoals bijvoorbeeld bij ziekte. Het probleem ligt vlak voor je en er wordt gewerkt met de alles overstijgende levenspassie of -missie als focus (stip aan de horizon).

Losmakingsrituelen

In trance is contact met een ander mogelijk. Op een prettige plek kun je jezelf losmaken van wie of wat dan ook. Het gaat er dan om jezelf los te maken van belemmerende verbindingen. Ook kun je je losmaken van de ziel van een overleden persoon. Door met deze persoon een uitwisseling te hebben, kun je alsnog iets uiten wat je bij leven niet kon of waar geen ruimte voor was. Chakra’s kunnen worden losgemaakt, meestal blijft het hartcontact goed. Bij losmaking is het wel van belang dat iemand hieraan toe is. Het ‘zorgen voor de ander’ kan soms een probleem zijn om los te maken of zaken (introjecties) terug te geven.

Zelfhypnose

Door het thuis oefenen van in trance te ervaren zelfbekrachtigingen kan iemand verder werken aan zichzelf. Door het doen van ontspanningsoefeningen en het energetisch werk met beelden, kleuren, lichtenergie (shiva) en Sambhavi Mudra (een oefening in het hoofd, waarbij een bel van licht ontstaat waar iemand vervolgens in kan zitten of zelfs op kan zitten mediteren) kan iemand zijn eigen klachten verlichten.

Werken met deelpersoonlijkheden

Het praten met een lichaamsdeel is soms vreemd voor mensen die niet eerder met de aandacht in zichzelf gericht zijn geweest. Het went echter snel en zo ontstaat een innerlijke interactie die helend werkt.

Van belang:

Belangrijk is dat bij alle interventies binnen de medische hypnose de therapeut de methoden in grote eenvoud dient toe te passen en met de therapeutische aandacht dichtbij de cliënt en zijn klacht blijft.

Tot slot

Werken met hypnotherapie in de breedste zin des woord is inspirerend voor mij en ik ontdek nog steeds meer mogelijkheden. Ik krijg er energie van en het is mijn levenswerk. Werken met mensen is een feest, mijn passie. Het is fijn dat ook humor in de moeilijkste momenten mogelijk is. Ik ben dankbaar dat ik les heb kunnen geven – ongeveer 25 jaar geleden ontdekte ik ineens hoe leuk ik dit vond – en dat ik vele mensen naar hun waarachtige zijn heb mogen helpen.

Zie voor vele praktijkvoorbeelden en methoden of technieken de boeken van Barbelo Christina Uijtenbogaardt’s hand.

Over het Handbook of Modern Hypnotherapy: houd het in de gaten: want als de Engelse vertaling uitkomt hebben we 22 juni 2019 weer een prachtig Hypnosfeest met uitreiking van drie boeken: naast het Engelse Handboek ook Medische hypnose voor de therapeut en voor iedereen met klachten, tevens mijn afscheid!

Wil je 22 juni 2019 komen, dan mag dit gratis: laat wel even weten dat je komt en zeg er even bij of je de  boeken: ‘Medische hypnose voor iedereen met fysieke (SOLK)klachten’ en ‘Medische hypnose voor de (hypno)therapeut die werkt met SOLK klachten’, die beide uitkomen 22 juni 2019, wilt bestellen. Dan liggen deze boeken voor je klaar: het boek wordt dan speciaal voor je gemaakt (book on demand). Welkom!! App/sms als je komt mijn 06-29448161.

lees minder

 

*************************************************************************

 

Stress en hypnotherapie

Barbelo (66) is pedagoog, hypnotherapeut, Raja-yoga docent, docent hypnotherapie en oprichter Academie Hypnos (1997)

Geplaatst in tijdschrift Hypnotherapie: vakblad van de Nederlandse Beroepsvereniging van hypnotherapeuten, jaargang 34, september 2018.

Inleiding

Stress is iets waar veel mensen in het leven mee te maken krijgen. Ik was in Nieuw-Zeeland gedurende drie weken familiebezoek en hoorde daar dat men zegt: “doe niet zo dutchy”. Hiermee wordt bedoeld: doe niet zo haastig, snel of veel. Hier staan Nederlanders kennelijk om bekend. Toen ik terugkwam van deze reis was ik, toen ik op het treinperron bij Schiphol aankwam, verbaasd over hoeveel haast iedereen hier heeft.

In Nieuw-Zeeland is er een experiment in een bedrijf uitgevoerd: een dag in de week minder werken voor hetzelfde salaris. De resultaten van de werkzaamheden waren beter. Interessant, hier kunnen we wat van leren.

Voor de een is een situatie heel ontspannend en voor de ander kan dezelfde situatie juist heel stressvol zijn, zoals bijvoorbeeld autorijden. Eerdere ervaringen met autorijden kunnen mede bepalen hoe het huidige autorijden voelt. Door een heftig ongeluk kan autorijden of zelfs in een auto zitten, ineens stressvol worden. Implosieve desensitisatie met hulpbronnen of EMDR/DRT zijn dan aardige methoden om geleidelijk de stress van het oorspronkelijke ongeluk te reduceren.

Angst en stress zijn broer en zus, deze twee versterken elkaar. Meer stress geeft meer angst en meer angst geeft meer stress. Dit is ook neurologisch te verklaren, kom naar Emile Keuter op 11 december 2018 in Academie Hypnos en hij legt het je uit (HPA-as: hypothalamus, hypofyse, bijnieren en adrenaline).

Stress kan ontstaan door niet goed slapen, het incasseringsvermogen wordt snel minder. Hier kunnen interne of externe factoren een rol spelen. Kom voor een workshop slapen naar Academie Hypnos. Emile Keuter zal je over de hoed en de rand van neurologie vertellen: 15 november 2018.

lees meer

Stress door gebeurtenissen van buitenaf

 • Stress kan ontstaan door een verbouwing. Dit is een eigen keuze, maar niet eenvoudig om stressloos doorheen te komen. Acceptatie is een belangrijk punt net als incasseren en grenzen stellen. Soms is relatietherapie nodig.
 • Stress kan ontstaan door omstandigheden die niet een eigen keuze zijn: ontslag of plotselinge wijzigingen in het toekomstplaatje door scheiding. Werken met wensplaatje en Tijdlijn therapie is dan een optie.
 • Stress kan ontstaan door het verlies van personen, door dood of bij leven. Dit is soms zwaar. Als er iets in de relatie niet is afgemaakt, afgerond, is het nog zwaarder en geef het nog meer stress. Rouw op zich kan stress geven, maar er is meer stress als er niet wordt gerouwd, terwijl dit wel nodig is. Dit kan met hypnotherapie worden opgepakt door bijvoorbeeld losmakingsrituelen toe te passen. Familieopstellingen is ook een mooie weg voor herstel.
 • Stress kan ontstaan doordat zingeving is weggevallen bij veranderende omstandigheden (refererend aan bovenstaande twee voorbeelden). Dit kost vaak tijd. Hervinden van zingeving is belangrijk en kan via het toepassen van de methode Tijdlijn Therapie en ACT. Via het werken met ACT [met de levensmissie/ -passie als stip op de horizon] kan de waarde van het leven worden hervonden.
 • Stress kan ontstaan door het drukke leven en de toegenomen werkdruk, de deadlines. Men krijgt hierdoor tegenwoordig – zeker in Nederland – snel last van stress. Bij veel mensen ligt burn-out op de loer, agenda’s zijn te vol met van alles en nog wat. Deze stress komt dus deels van buitenaf en deels van wat je jezelf oplegt of hoe je reageert op de omstandigheden.

Bij het bovenstaande kan het ‘over grenzen gaan’ een rol spelen. Net zoals het ‘te weinig luisteren’ naar eigen lichaam en hartritme. En ‘het luisteren’ naar wensen, behoeften en verlangens vanuit het hart.

Ja, luisteren naar het eigen lichaam kan stress in de interactie met jezelf en de ander voorkomen. Dit kan innerlijk met hypnotherapie: praten met je lijf of via ideomotorische vingersignalen met het onbewuste. Dan weet je wat goed voor je is, wat het juiste ritme is en wat je kunt veranderen. In mijn praktijk, maar ook erbuiten, kom ik erg veel mensen tegen die hier last van hebben. Werk aan de winkel voor ons hypnotherapeuten! [Praktijken raken overvol, mede door het tv-programma ‘Hypnose op recept’; steeds meer specialisten verwijzen door. Hypnotherapie wordt ‘gewoon’.]

Stress door gebeurtenissen van binnenuit

Fysieke of geestelijke grote of kleine trauma’s kunnen dus stress veroorzaken. Ook kan stress van binnenuit ontstaan, door eigen gedachten, rollen of gevoelens. Meestal is er dan wel een geschiedenis waaraan gewerkt kan worden. Het gaat er dan vooral om hoe is met deze omstandigheden omgegaan. Stress kan ontstaan door rollen en strategieën of beslissingen in overtuigingen die je hebt aangeleerd of die je jezelf hebt opgelegd. Deze overtuigingen of strategieën drijven je af van je authentieke zelf.

 • Stress kan ontstaan door niet in je eigen ritme te zijn. Volledig in het juiste ritme zijn, jezelf zijn, noemen we in het Sanskrit: satva. Dat is in contact met jezelf en leven vanuit je hart. Ben je rajas, dan doe je net iets teveel, net iets te snel en ga je net iets te lang door. Ben je tammas, dan kom je niet van de bank, doe je net niet wat je wilt of stel je uit tot morgen. In een bepaalde periode van je leven (tussen 25-35 jaar) is het goed iets rajas te zijn, maar ben je het teveel of blijf je dit terwijl je ouder wordt, dan krijg je weer stress.

In beide gevallen, bij het rajas en tammas zijn, kan er sprake zijn van stress, in het ene geval omdat je dan meestal over je grenzen gaat en in het andere geval omdat de dingen zich ophopen. Een combinatie kan natuurlijk ook en geeft frustratie en dus ook stress.

 • Stress kan ontstaan door in de verkeerde rol te zijn (TA). Door in de ouderrol te zijn, krijg je makkelijker conflicten. Je doet jezelf voortdurend tekort door in de ouderrol je eigen gevoelens te onderdrukken, waarbij je meestal het contact met het hart kwijtraakt. Kinesthetisch werken met de TA rollen is een optie. Ook kan gegaan worden naar het eerste moment dat de ouderrol ontstond, en hypnotherapie biedt meer.
 • Stress kan ontstaan door de hoop alsnog waardering te krijgen, die in de jeugd niet is gegeven. Dit kan een zee van teleurstelling geven en dus stress. Want dat wat als kind niet ontvangen is, kan later als zodanig niet meer worden ontvangen. Er zal eerst rouw dienen plaats te vinden over de dingen die niet zijn ontvangen en de verwerking ervan. Dan pas ontstaat er oog voor dat wat er wel is en kan er acceptatie en tevredenheid zijn. Het alsnog in de kindrol willen hebben wat je vroeger niet hebt ontvangen is een vervelend proces in de intieme relatie. De ander kan namelijk niet geven wat de persoon vroeger niet ontvangen had: het geeft frustraties en gevoelens van ‘niet voldoen aan’. (TA rol)
 • Stress kan ontstaan door het hebben van verwachtingen. Verwachtingen kunnen sowieso lastig zijn, in welke relatie ook. Een open geest geeft ruimte aan jezelf en aan de ander. Dit voorkomt teleurstellingen.
 • Stress kan ontstaan door gevoelens in bredere zin te onderdrukken. Dit geeft meestal ook lichamelijke klachten. Het kan ook door sterk door te gaan, controle, negatieve overtuigingen of strategieën, bijvoorbeeld: ‘dan doe ik het maar alleen’ (een negatieve overtuiging) en dan als gevolg daarvan te sterk en te lang doorgaan (een strategie). Met veel stress tot gevolg. Werken aan overtuigingen of teruggaan naar het eerste moment dat deze overtuiging ontstond is dan een optie. Soms kunnen overtuigingen aan ouders worden teruggegeven.

De onjuiste regie hebben, omdat controle of angst de baas is, geeft stress. Deze regie kan dan worden hervonden door het kinesthetisch werken met deelpersoonlijkheden.

 • Stress kan ontstaan door ‘de lat hoog te leggen’ en alles perfect te willen uitvoeren en zelf ook te willen zijn. Dit heeft veelal ontevredenheid, teleurstelling en frustratie tot gevolg waardoor geleidelijk de stress toeneemt. De emmer kan ineens vol zijn. Bijna ongemerkt kan een dergelijk proces voortgaan, er komt nog dit bij en dat en dan ineens … te veel stress. Het werken met deelpersoonlijkheden en/of regressie kan dan helpen.
 • Stress kan ontstaan door vastgelopen of onnodige patronen (bijvoorbeeld na pensionering in hetzelfde tempo en met zelfde patronen in de vrije tijd doorrennen (dit zie ik veel om me heen). Onderstaande tips kunnen dan helpen.
 • Stress kan ontstaan door het nemen van te veel verantwoordelijkheid of iets dragen/voelen van de ander (introjecties). Deze zaken kunnen met hypnotherapie, veelal via het therapeutisch werken met deelpersoonlijkheden en losmakingsrituelen worden aangepakt.

Stress kan door veel meer ontstaan, vooral daar waar je jezelf op wat voor manier ook geweld aan doet en van je echte ‘zijn’ afraakt.

Lees mijn boeken ‘Ontspannen en visualiseren voor iedereen’ en ‘Hypnotherapie en lichamelijke klachten’.

Positieve stress

Er bestaat ook zoiets als positieve stress. Een ervan is plankenkoorts: dit kan positief of negatief uitpakken. Het kan net datgene zijn waardoor iemand bijzonder presteert, maar het kan ook blokkerend werken. De overtuiging ‘het goed moeten doen’ (hoewel het woord moeten natuurlijk al stress kan geven) kan precies de juiste prestatie geven, maar het kan ook negatief uitpakken doordat ‘het nooit goed genoeg is’. Het is dan moeilijk om ooit tevreden te zijn.

De mindfulness aspecten: acceptatie, dankbaarheid en tevredenheid (eveneens onderdelen van de Yama’s en Niyama’s uit de Raja-yoga) geven meer kans op vermindering van stress. Hiervan kennisnemen is voor veel mensen die leven met hoge (tijds)druk en verwachtingen van groot belang. Het beoefenen van acceptatie, dankbaarheid en tevredenheid is het voorbehoedsmiddel tegen stress J.

Tips

Wat kan nog meer helpen bij stress, naast alle mogelijkheden met hypnotherapie?

Een panacee tegen stress:

 1. ontspannen (hangmat, ontspanningsoefeningen, muziek beluisteren)
 2. yoga
 3. meditatie
 4. voldoende slapen (zie mijn 30 tips voor slapen in het boek Hypnotherapie en lichamelijke klachten)
 5. wandelen, fietsen, zwemmen (beweging)
 6. in de natuur zijn
 7. voldoende rustmomenten (achter de computer, steeds elk uur 10 minuten loskoppelen, even bewegen)
 8. lichtenergie oefeningen shiva / shakti
 9. bescherming van energie (Dus niet alles van de ander laten binnenkomen. Kijk eerst: wil ik er wel iets mee? Een beschermend ei helpt en vaak helpt goud of lichtenergie brengen in alle chakra’s ook.)

Kader

Vragen bij het te lezen artikel over stress tijdens de test:

 • Bestaat er zoiets als positieve stress? Noem een situatie van mogelijke positieve stress door de schrijver beschreven.
 • De schrijver beschrijft diverse situaties van buitenaf waar stress door kan ontstaan, noem er twee.
 • In het artikel vind je een aantal manieren waarop je jezelf stress kunt geven. Noem er drie.
 • Kan er iets met hypnotherapie aan stress worden gedaan? Zo ja, noem twee methoden door de schrijver beschreven. Begrijp je deze methoden? Leg er iets over uit.
 • De schrijver noemt een aantal tips om stress te voorkomen, noem er drie.

lees minder

 

**********************************************************

 

 

Hypnotherapie en het brein

Ik, Barbelo (65), startte 30 jaar geleden in het AMC medische hypnose en ontdekte bijvoorbeeld dat fantoompijn met visualiseren minder kon worden. Ook ontdekte ik daarbij dat de mate van rouw, die erbij ervaren wordt, de heftigheid van de fantoompijn beïnvloedt.

Kinderen die ‘met een koptelefoon op’ muziek luisterden tijdens een pijnlijk onderzoek hadden veel meer pijn dan kinderen die tijdens een dergelijk onderzoek visualiseerden (imaginair) lekker op het strand te zijn of voetbal te spelen.

Door ontspanningsoefeningen met kinderen te doen kon pijn en angst worden verminderd en een prikfobie hanteerbaar worden.

Ik liet (en gebruik deze methode nog steeds en tevens 42 aanvullende methoden door mij en andere personen ontwikkeld) bij het kind na de ontspanningsoefening in trance een kleur opkomen vanuit het meest ontspannen plekje in het lijf, waarna deze kleur pijnreducerend kon werken in een pijnlijk gebied van het lichaam.

Kinderen gaven effecten van pijnvermindering aan op een pijnschaal van 0-100: van 90 naar 60 of 50 en na een paar keer oefenen naar 30. Dit lukte ook bij kinderen met botkanker. Een kind ervoer een vermindering van 90 > 30 waardoor het weer kon spelen, terwijl het toch ernstig ziek was.

Een ander kind dat door de gangen rende om maar niet geprikt te hoeven worden, kon door de kleur die opkwam vanuit het meest ontspannen plekje in het lijf zijn pijnreductie zelf doen, terwijl hij naar zijn buik ademde tijdens het prikken en de kleur liet opkomen. Het kind had een enkele minuut nodig zich dit allemaal voor te stellen. Hij mocht bepalen wanneer er geprikt werd en had weer de regie over zichzelf.

lees meer

Ik ontdekte dat door imaginair de hersenverbindingen met lichaamsonderdelen te verbeteren of van kleur te veranderen, dat een lichaamsdeel beter kon functioneren. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de vrouw met Guillain-Barre syndroom, die tijdelijk hierdoor verlamd was. Ze kwam bij Barbelo wankelend als een ‘duikelaarspop’. Ze leerde via visualiseren zich voor te stellen dat ze het contact tussen de hersenen en haar ledematen kon verbeteren. Ze verbeterde de verbinding door zich deze ononderbroken voor te stellen en de zenuwverbindingen een betere kleur te geven. Zij hervond het vertrouwen in haar eigen lijf en liep na enkele afspraken weer gewoon.

Kinderen en buikklachten: ik deed in de jaren eind ’80/begin ’90 een pilot studie met zes kinderen. Vijf van de zes kinderen waren in drie maanden klachtenvrij. Dit resultaat werd behaald door het herhaaldelijk doen van ontspanningsoefeningen. Aan het einde van deze ontspanningsoefeningen ontving het kind een korte visualisatie van een beleving op een prettige plek of de kleur die pijnreducerend was, opkomend vanuit het meest ontspannen plekje in het lijf.

Kinderarts Arine Vlieger heeft in samenwerking met hypnotherapeuten momenteel mooie protocollen ontwikkeld voor kinderen met buikklachten (zie het tv programma ‘Hypnose op recept’). Deze worden nu gehanteerd in Academische Ziekenhuizen.

Heeft je kind buikklachten dan heb ik binnenkort oefeningen die je kunt downloaden: www.barbelo.nl  (een oefening meer voor de psyche en een oefening meer voor het lichaam). Deze oefeningen werken allemaal op het brein en dus op lichaam en geest.

Ik ben erg blij met het tv programma ‘Hypnose op recept’ en sta er ook helemaal achter dat het brein belangrijk is bij hypnose/hypnotherapie. Dit is tevens door neurologen bevestigd, onder meer door neuroloog Emilie Keuter die mijn boek ‘Hypnotherapie en lichamelijke klachten’ van een prachtig Voorwoord heeft voorzien. (zie elders in deze Blog)

Een aardig voorbeeld over hoe het brein werkt na het kinesthetisch werken met deelpersoonlijkheden: men is over het algemeen duizelig na een sessie en ziet in een enkel geval even dubbel. Dit is heel duidelijk een teken dat het brein de nieuwe informatie aan het verwerken is.

Ik raad dan ook aan om na een hypnotherapiesessie niet direct in de auto te stappen, maar om een korte wandeling te maken om de hervonden balans in jezelf even de tijd te gunnen.

Een ander heel speciaal voorbeeld van hoe het brein werkt: een cliënt werkt aan een thema en komt uit in een traumatische gebeurtenis. Het kind van drie zegt (oorspronkelijke overtuiging): ‘dit is te erg om te zien’. Het kind gaat letterlijk direct minder goed zien. Na het verwerken ervan hoeft de volwassene van nu zijn bril (-5) niet meer te dragen.

Dit voorbeeld laat zien hoe wij onszelf met onze overtuigingen vanuit ons brein beïnvloeden, soms heel letterlijk.

lees minder

“In contact met mijn diepste zelf heb ik mijn angsten kunnen ontmoeten. Hierdoor hebben veel angsten hun kracht verloren. Ik ben Barbelo heel dankbaar dat ze mij op deze reis met al haar wijsheid en ervaring begeleid heeft.
Ik voel me nu duurzaam lichter en vrolijker. Dat wat ik dacht dat nooit kon verdwijnen is weg. Ik ben een blij mens”.

Een cliënt

*********************************************************************

 

 

N I E U W  V E R S C H E N E N – bij Uitgeverij Gopher, Amsterdam

‘Als neuroloog met bijzondere belangstelling voor lichamelijke klachten die we onvoldoende somatisch kunnen duiden, ben ik overtuigd van een noodzakelijke opmars van hypnotherapie als toevoeging in de geneeskunde.’ – neuroloog Emile Keuter

Hypnotherapie en lichamelijke klachten

ISBN 9789051799743 | Prijs €17,50 | Paperback 197 pagina’s

Met uitgebreid voor- en nawoord van Emile Keuter.

Hypnotherapie is effectief gebleken bij het verminderen van lichamelijke klachten, zoals hoofdpijnen, buikpijnen, reumatische spierpijn, oorsuizingen en slaapproblemen. Door de gevarieerde praktijkvoorbeelden en wel 35 tips voor het slapen krijgt de lezer een idee over de mogelijke betekenis van hypnotherapie voor de gezondheid.

Neuroloog Emile Keuter schreef een uitgebreid voor- en nawoord bij het boek. Keuter: ‘Dit boek slaat een brug tussen de hypnotherapeut en de geneeskundige hulpvraag en hulpverlening. Dit briljante boek over de praktijk van de aanvullende behandeling bij patiënten met lichamelijke klachten is nog maar het begin.’

Over de auteur

Barbelo Uijtenbogaardt is pedagoog, hypnotherapeut en docent. Zij is oprichter van Academie Hypnos (hbo PSBK CPION), die de ‘Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie’ met specialisaties verzorgt. Dit boek werd onder grote belangstelling gepresenteerd op zaterdag 4 november 2017 in Academie Hypnos te Bussum.

Voorwoord

door neuroloog Emile Keuter

Meer dan de helft van mijn 56 levensjaren heb ik gewerkt als arts in de directe patiëntenzorg en ik ben al twintig jaar zelfstandig neuroloog. Ik weet nog goed hoe mijn eerste opleider, Dr Gerrit Schouwink, een grootheid in alle opzichten, me leerde dat ons vak in de praktijk veel meer omvatte dan kennis van het zenuwstelsel. Het was in de eerste week dat ik zijn assistent was.

meer lezen

Op mijn afdeling werd een man opgenomen met rugpijn, die uitstraalde in een been. Ik keek hem nauwkeurig na en wist zeker dat hij geen hernia had en dus niet hoorde bij de categorie patiënten met neurologische aandoeningen. Ik vond dat hij beter naar huis kon gaan en kon gaan bewegen en ik vertelde hem dat. Dat kwam me op een flinke uitbrander van Schouwink te staan. ‘Wie dacht ik wel dat ik was om zomaar zo’n man naar huis te ontslaan zonder hem eerst te hebben geholpen? Waarom was hij zo vastgelopen, wat voor iemand was hij en hoe gingen we ervoor zorgen dat hij op de terugweg kwam?’ Het is het begin geweest van mijn ontwikkeling tot zoveel mogelijk holistisch, biopsychosociaal en persoonlijk werkende neuroloog. Dit proces ging heel geleidelijk en natuurlijk. Terugkijkend heb ik in mijn opleidingstijd nog vaak het ontrafelen van een ziekteproces als mijn enige opdracht gezien, terwijl pas als zelfstandig neuroloog de behandeling echt belangrijk werd. Nog weer later, in de loop van vele behandelingen, ging ik me realiseren dat ik veel meer moest inzoomen op de patiënt om een ziekte-, revalidatie-, of genezingsproces te begeleiden. Ik merkte dat de belangrijkste vraag meestal is hoe iemand met ziekte en genezing omgaaten dus niet aan welke ziekte hij lijdt. Dat wordt helemaal interessant als ik niet eens weet aan welke ziekte hij lijdt. Voor huisartsen, internisten en neurologen is dit bij de helft van de nieuwe klachten op het spreekuur het geval. Zoals bij mijn patiënt met rugpijn hierboven, gaat het gemakkelijk mis met ons lichaam zonder dat we dat (naar de huidige stand van de wetenschap) medisch begrijpen.

Ik had wel eens iets gelezen over hypnose en ik had een patiëntje met hevige chronische zenuwpijn, die haar leven volledig ontwrichtte. Het meisje en haar ouders schrokken niet eens toen ik voorstelde om een therapie in de richting van hypnose te zoeken. Ik vroeg een bevriende therapeute met ervaring in hypnotherapie en natuurlijk begon ook zij direct te vertellen over haar opleider, Barbelo Uijtenbogaardt. Om kort te gaan genas het meisje zichzelf op bewonderenswaardige wijze met behulp van enkele sessies bij Barbelo. Hierdoor leerde ik Barbelo kennen en hoewel ik mezelf nog steeds beslist niet kan profileren als hypnotherapeut, werd ze ook mijn opleider. Een grootheid in alle opzichten. Een zeer invoelende, ervaren en begaafde therapeut en ook een onderwijzer aan en een organisator van de opleiding in de hypnotherapie in Nederland. Als neuroloog met bijzondere belangstelling voor lichamelijke klachten die we onvoldoende somatisch kunnen duiden, ben ik overtuigd van een noodzakelijke opmars van hypnotherapie als toevoeging in de geneeskunde. Ik ben dan ook trots dat ik dit voorwoord mag schrijven. Het slaat een brug tussen de hypnotherapeut en de geneeskundige hulpvraag en hulpverlening. Dit briljante boek over de praktijk bij de aanvullende behandeling van patiënten met lichamelijke klachten is nog maar het begin.

minder lezen

35 praktische tips bij een slaapprobleem
  1. zorg in het algemeen voor voldoende lichamelijke beweging
  2. wandelen in de natuur reduceert stress
  3. zorg voor een geluchte slaapkamer [zuurstof]
  4. hoe is je bed: heb je wel een voor jou goede
  5. laten meten of jouw bed niet op een aardstraal staat
  6. voldoende eten en drinken, maar ook niet teveel, vlak voor het slapen gaan. Ga niet slapen met een lege maag. Eventueel toegestaan is vlak voor het slapen: een banaan, beetje yoghurt of warme melk, echter ook niet met een lege maag gaan slapen

meer lezen

  1. in de ochtend lichttherapie, schemeren in de avond [belangrijk voor aanmaak melatonine]
  2. geen computer of ander apparaat bedienen in het laatste uur voor het slapen
  3. een boek lezen gedurende het laatste (half)uur voor het slapen is prima
  4. voor het slapen langzamer aan gaan doen [laatste paar uur onthaasten]
  5. alcohol lijkt een goede inslaper, maar is een slechte doorslaper (en meer dan 1 of 2 glazen zullen ervoor zorgen dat de slaap minder diep is, dit heeft dus ook het effect op de kwaliteit van de slaap)
  6. maak je los van datgene wat je bezig houdt, stuur gedachten weg (je hoeft niet alles in een dag op te lossen, zie punt 15: alsnog noteren indien het nodig is om los te laten)
  7. positieve evaluatie van de dag houden
  8. dankbaarheid oefenen aan het einde van de dag (waar ben je dankbaar voor geweest?)
  9. lijstjes maken op papier, in computer of in telefoon van datgene dat niet af is of wat je die dag niet hebt kunnen doen , zodat je een volgende dag kunt zien wat nog te doen (je hersenen geven geen slaapmodusals je datgene wat je je had voorgenomen niet doet)
  10. overdag uitspreken wat op je hart ligt, of als je het niet gedaan hebt: opschrijven
  11. klok eventueel achterstevoren zetten (niet in de nacht op de klok letten)
  12. kaliumbad (kalium zit ook in banaan, het kan helpen in de nacht alsnog te eten, maar beter is vóór de nacht)
  13. magnesium-voetenbad voor het slapen (magnesium/zink helpt andere mineralen op te nemen en is goed voor het ontspannen van de spieren)
  14. calcium is belangrijk: je kunt alsnog een beker warme melk met honing in de nacht halen (oma-tip )
  15. een ontspanningsoefening of hartcoherentie-oefening doen om spanning los te laten [in de modus van de parasympathicus komen]
  16. haal shiva binnen (helende en ontspannende energie bij je kruin)
  17. vlak voor inslapen: de uitademing verlengen (helpt ook loslaten en sloom worden)
  18. zorg ervoor dat er geen apparaten in je slaapkamer staan (tv, computer, telefoon; mocht je jouw telefoon als wekker gebruiken leg deze dan niet dichtbij je, liefst op de gang en in vliegtuigmodus), probeer werk en slaap te scheiden
  19. mineralen: amethist is goed tegen onrustige slaap en nachtmerries; ook saffier en smaragd of lapis lazuli zijn goed om aan te doen of onder je kussen te leggen en bergkristal kan de werking ervan versterken
  20. doe sieraden, edelstenen en horloges af (behalve de bij punt 25 genoemde edelstenen als ook rozekwarts)
  21. om door te kunnen slapen: soms helpt het even eruit te gaan en mogelijk een kwartier jezelf af te leiden met boek of tv
  22. hoe zijn de omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: geluiden in de nacht: snurken van jezelf of partner, vliegtuigen, enz. (wat kun je er aan veranderen?)
  23. dageraad- of lichtwekker gebruiken in de donkere maanden: dit is een wekker die je wekt door geleidelijk meer licht uit te stralen, zoals de dageraad zich ontvouwt als de dag begint in lente of zomer; in de winter is dit erg fijn, w ord je prettiger wakker; d it helpt ook depressiviteit te verminderen
  24. jezelf zeggen dat je er een nachtje over mag slapen (over datgene wat je bezighoudt), dit helpt los te laten en bewust te worden van oplossingen
  25. vraag jezelf een antwoord voor je probleem in een droom, dit helpt je jezelf over te geven aan je slaap
  26. onderzoek wat stress geeft, ga eventueel naar een therapeut om dit te onderzoeken
  27. werken aan veiligheid; vertrouwen; loslaten van controle [eventueel een therapeut voor nodig]
  28. werken aan geschiedenissen die te maken hebben met (jeugd)trauma [therapeut nodig]
  29. naast bovenstaande praktische tips is het van belang te leren voelen wat het moment van slapen gaan is. Dit moment kan namelijk elke dag anders zijn, eerder of later. Mogelijk ga je te vroeg naar bed of ben je juist over je slaap heen. In het laatste geval kun je hyper zijn, terwijl je eigenlijk doodmoe bent.

minder lezen

 **********************************************************************

 

Hartcoherentie oefening

mede gebaseerd op informatie van David Servan-Schreiber (2003, 2007)

1a 8 tellen in … 8 tellen uit (alleen borstkast tot in longpunten, diepte)

Viermaal herhalen.

1b 8 tellen in … 8 tellen uit (als a met 3 tot 4 tellen stilte, niet ademen, na de uitademing)

meer lezen

Viermaal herhalen na deze stilte.

2a Met of zonder tellen in vergelijkbaar ritme als bij 1: shiva [voorstellen: lichtenergie bij kruin via een hol koord binnenhalen vanuit lichtbron boven je hoofd] op de inademing binnen laten komen naar het hartgebied en hierbij borstkast wijder maken.

Viermaal herhalen.

2b Shiva op de inademing binnen laten stromen naar hartgebied als 2a en op de uitademing loslaten wat je los wilt laten [donker, spanning, reacties gebeurtenissen , enz.].

Viermaal herhalen.

2c Shiva op de inademing binnen laten stromen naar hartgebied en loslaten op de uitademing wat je los wilt laten en daarna 3 tot 4 tellen stilte, niet ademen.

Viermaal herhalen na deze stilte.

3a Shiva op de inademing binnen laten stromen naar buikgebied.

Viermaal herhalen.

3b Shiva op de inademing binnen laten stromen naar buikgebied (als een S) en op de uitademing loslaten wat je los wilt laten [donker, spanning, reacties gebeurtenissen, enz.].

Viermaal herhalen.

3c Shiva op de inademing binnen laten stromen naar buikgebied en loslaten op de uitademing wat je los wilt laten en daarna 3 tot 4 tellen stilte, niet ademen.

Viermaal herhalen na deze stilte.

4 Shiva en Shakti [je voorstellen: energie vanuit middelpunt van de aarde via hol koord bij stuit ] binnen laten stromen naar hartgebied op de inademing en op de uitademing uit laten stralen vanuit hartgebied.

Herhalen zoveel als nodig.

minder lezen

*************************************************************

 

Na 4 sessies schrijft Gijs enige tijd later:

“Terugdenkend aan mijn eerste klachten van tinnitus herinner ik me dat mijn eerste contact (telefonisch) met jou hierover al direct tot verbetering leidde. Na mijn klacht aangehoord te hebben zei je nuchter als altijd, dat het zo te horen een lichte vorm van tinnitus was en dat we daar aan konden werken en dat we direct een afspraak maakten. Na dit gesprek waren mijn gevoelens van hulpeloosheid en paniek direct met 75% verminderd. Door jouw antwoord kreeg de klacht een naam, iets herkenbaars, iets wat kan gebeuren en ook weer kan overgaan. Vanaf dit gesprek begon het herstel. (Eerder: de huisarts zag het somber in, de KNO-arts wenste me het beste en vertelde dat er in de wereld nog geen oplossing voor deze klacht was, ik zag toen een mooie toekomst in een nachtmerrie veranderen.)”

Hartelijke groet Gijs

*******************************************************************

 

Angst en hypnotherapie (artikel in het vakblad de TETH, dec. 2017)

door: Barbelo Uijtenbogaardt

Angst is een emotie die ons remt te zijn wie we werkelijk zijn. Angst zorgt ervoor dat strategieën worden opgebouwd om overeind te blijven en verwijdert ons van innerlijke kinderen en creatieve vermogens.

Angst kan ontstaan door in de jeugd onvoldoende bevestigd te zijn. Kracht wordt dan bijgezet om overeind te blijven, terwijl er een kwetsbaar innerlijk kind onder schuilgaat. Terugkomen bij het innerlijke kind gaat niet zonder slag of stoot, het kan pijn geven, lichamelijk en geestelijk, en rouw vanwege het verlies iets niet ontvangen te hebben wat zo wezenlijk was om tot een persoonlijkheid uit te groeien. Maar uiteindelijk is de persoon meer zichzelf en meer toegankelijk door de gevoelens toe te laten. Door met de angst te gaan werken komen dus gevoelens vrij maar ook overtuigingen, zoals:‘het niet goed te doen’, ‘het niet te kunnen’.

Angst kan ontstaan door een gebeurtenis, een traumatische of ingrijpende gebeurtenis. Van een paard vallen kan angst geven weer van het paard te vallen en de persoon durft niet meer op een paard te zitten. Eens pijn gedaan kan angst geven om vaker in bepaalde omstandigheden pijn te worden gedaan. Er kan als gevolg van één gebeurtenis een fobie worden ontwikkeld. Een fobie is een angst met een zekere gerichtheid, bijvoorbeeld angst voor paarden. Er kan dus aan een fobie één gebeurtenis ten grondslag liggen. Echter bij bijvoorbeeld pleinvrees, smetvrees en een sociale fobie is de oorsprong meer complex. Er liggen dan meestal vele gebeurtenissen aan ten grondslag. Edelstien beweerde wel dat een eenmalige verslik-ervaring als kind later als volwassene pleinvrees kan doen ontwikkelen. Dit kan ik bevestigen en heb ik in mijn praktijk ook enkele malen meegemaakt. Dus het is altijd zinnig hierover door te vragen.

meer lezen

Bij een angst voor spinnen, ook een fobie, is het raadzaam eens te kijken naar een vorig leven. Vermoedelijk is er hier een gebeurtenis ervaren waar de dood op volgde. Vele angsten die op de een of andere manier met leven of dood te maken hebben, kunnen een oorsprong in een vorig leven hebben. Hier passen hypnotherapeuten reïncarnatietherapie toe.

Overigens het zien van een heftige gebeurtenis aan een ander kan ook een traumatische ervaring zijn. En de persoon heeft dan verschijnselen alsof hij het zelf onderging.

Een angst ontstaan vanuit een ervaring met brand kan een gevoel van onveiligheid geven. Deze angst hoeft niet alleen gekoppeld te blijven aan brand, het kan een grotere angst geven: geen veilige plek ergens meer voelen. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren als het gaat om de beleving van een brand in eigen huis.

Angst kan ook door verlies ontstaan (een vader die vertrekt en nooit meer terugkeert) en de angst kan dan, afhankelijk van de koppelingen die erbij ontstaan, steeds opnieuw angst geven iemand te verliezen en er zelfs voor zorgen dat het meisje zich niet meer aan een man bindt uit angst om hem weer te verliezen.

Als we het hebben over herhalende beangstigende gebeurtenissen (zoals bij incest) kan de persoon meer gaan dissociëren, uit zichzelf gaan. Ook kan hij sterk doorgaan en gevoelens in zichzelf verdringen (hier zijn dan wel eens kenmerken te ontdekken van een borderline persoonlijkheidsstoornis).

Toepassingen:

Bij angsten wordt vaak EMDR als interventie gebruikt. Bij Academie Hypnos leer je dan hierbij EFT te gebruiken zodat er indien nodig snel geschakeld kan worden naar een ik-versterking. Beide methoden heten bij Academie Hypnos respectievelijk: DRT en BJT (Distraction Reprocessing therapie en Bevrijd jezelf therapie). [En: als je vastloopt bij DRT kun je door met BJT en als je vastloopt met BJT kun je door met DRT.]

Bij de toepassing van EMDR (DRT) dien je op te passen: je kunt immers èen beerput openhalen en dit kan meer angst in plaats van minder angst geven. Heel belangrijk is bij deze methode dat je doorgaat totdat er een omkering naar een positief gevoel ontstaat. Gebeurt dit niet, dan heeft de hypnotherapeut nog vele keuzes voor toepassing in zijn interventie-koffer.

Natuurlijk kan regressie worden toegepast om te onderzoeken hoe en wanneer ervaringen zijn geweest die met de huidige angst te maken hebben. In hetzelfde kader kunnen we ook met reïncarnatie teruggaan, zodat bevrijding kan plaatsvinden door te begrijpen hoe het toen toeging en soms teruggeven wat niet van jou was of eigen overtuigingen herkaderen, soms afscheid nemen of soms nog uiten wat niet geuit is. Dit is bijvoorbeeld fijn om in het tussenbestaan te doen: ziel tegenover ziel.

Ook kan er worden gewerkt met deelpersoonlijkheden. Hierbij raad ik sterk aan te werken met diverse deelpersoonlijkheden: kinesthetisch werken met deelpersoonlijkheden (in de ruimte). [Indien je deze methode niet kent: kom dan 28 en 29 april 2018, dan leg ik deze bijzondere methode nog een keer uit!]

Het is dan goed tevens te werken met positieve deelpersoonlijkheden, zoals veiligheid, vertrouwen, of een ander positief deel. Het is fantastisch hoe deze methode werkt en een nieuw evenwicht kan geven.

Wat hier heel duidelijk wordt is of de angst eigenlijk wel van de persoon zelf is, of dat het een introjectie is. Iemand kon onlangs 80% van de angst teruggeven aan zijn moeder. Dit zorgde ervoor dat hij een hanteerbare angst overhield die voortaan alert kon worden genoemd.

Ook is het bij deze methode heel boeiend om te zien hoe een deel de regie heeft genomen. Angst neemt vaak de regie over en is daardoor overheerser van vele persoonlijkheidsdelen geworden. Hierdoor functioneert deze persoon niet meer goed. Door de regie in de regiepositie weer in te nemen krijgt angst direct een andere positie en een gezonde proportie (zie mijn Handboek Moderne Hypnotherapie).

Ook kan worden gewerkt met twee deelpersoonlijkheden die een tegenstelling vertonen: Oppositiedelenwerk: bijvoorbeeld angst en vertrouwen. Deze deelpersoonlijkheden kunnen dan liggend in trance op een prettige plek worden uitgenodigd. Door vooral de communicatie met de deelpersoonlijkheden op gang te brengen kan er een beter innerlijk evenwicht ontstaan.

Een andere methode die ik heb ontwikkeld is Werken met dromen en deelpersoonlijkheden: deze methode is te vergelijken met mijn methode kinesthetisch werken met deelpersoonlijkheden. Hier is het echter zo dat er wordt gestart met een plek herbeleven van de droom, in de droomstoel, terwijl de regieplek pas erna wordt ervaren. De verdere deelpersoonlijkheden zijn dingen, personen of gevoelens uit de droom die ieder een plek krijgen. Het onbewuste bepaalt en maakt duidelijk waar deze delen voor staan. Dit uitpakken van een droom is zeer succesvol. De eerste keer dat ik deze methode uitvoerde was iemand direct van het roken af, terwijl het roken op zich in de droom niet aan de orde was. Het thema was ingepakt in een ander verhaal. Dit maakt deze methode zo bijzonder.

Dus als aanvang van de methode wordt in de droomstoel de droom eerst opnieuw beleefd en aan het einde van de sessie wordt op deze plek gedroomd hoe de droom veranderd is.

Wat naast voorgaande methoden bij traumatisch werk een onmisbare methode is, is het werken met driepuntsdissociatie. De door mij uitgewerkte versie hiervan gaat als volgt:

[Figuur hier met eronder de methode driepuntsdissociatie]

Er zijn 3 posities in de ruimte (er wordt kinesthetisch gewerkt): de filmer, degene die in de zaal naar het doek kijkt, en degene in de film op het doek waar de gebeurtenis plaatsvindt.

Eerst is de persoon de filmer. Hij draait de geschiedenis terug. Hij laat deze film eventueel in zwart-wit draaien. De film laat hij stoppen daar waar de traumatische gebeurtenis plaatsvindt. Dan stapt de cliënt in de positie van de persoon in de zaal: hij gaat hier letterlijk ook zitten. De film was al door de filmer stopgezet: het is dus een beeld geworden. Hier haalt degene in de zaal het innerlijke kind (of jongere ik) van het doek naar zich toe. Dit gaat niet zomaar. Het kind durft niet altijd direct te komen. Het zal eerst vertrouwen moeten winnen. Er zijn meestal allerlei voorwaarden waar eerst aan voldaan dient te worden, opdat het kind durft te komen. Het kan zijn dat de persoon wil zeggen: ‘ik heb je niet in de steek willen laten’; ‘ik zal je niet meer in de steek laten’; ‘je bent een stukje van mij’; ‘samen kunnen we tegen … zeggen …’; ‘samen kunnen we aan … … teruggeven’, enz.

Dit en nog veel meer kan ook allemaal worden gezegd en gedaan terwijl het innerlijk kind op schoot zit. Vervolgens geeft de volwassene het kind wat het nodig had gehad en kan integratie plaatsvinden.

De persoon gaat dus met deze methode niet in de gebeurtenis, de cliënt hoeft het niet opnieuw mee te maken.

Zich herhalende gebeurtenissen of flitsen ervan waarmee de persoon steeds in de traumatische gebeurtenis getrokken wordt, speelt vooral bij een acuut trauma. De persoon associeert steeds opnieuw in het trauma.

 Bij een chronisch trauma moet men leren associëren en bij een acuut trauma moet men leren dissociëren.

Dit laatste is dan ook waarom het vaak van belang is om bij een acuut trauma (kan dus een eenmalige gebeurtenis zijn) de methode van Edelstien toe te passen: Implosieve desensitisatie met hulpbronnen. De hulpbronnen heb ik er zelf aan toegevoegd: namelijk door met een prettige plek te werken, waarnaar de persoon na de herbeleving steeds weer teruggaat. Vanuit deze plek kan steeds een hulpbron worden meegenomen naar een stukje van de traumatische beleving. Vaak dient de persoon diverse malen naar de prettige plek terug te gaan om weer nieuwe geschikte hulpbronnen op te halen. Er duikelen immers bij de herhaling van de traumatische beleving steeds andere piekmomenten van stress naar voren. Deze zijn in de eerste paar ronden meestal nog verstopt. Zie voor dit stappenplan mijn volledig herschreven Handboek Moderne Hypnotherapie. Ik raad je aan de laatste druk aan te schaffen: 7e druk 2017. Het is een methode waar de associatie wordt gebruikt waarna de dissociatie wordt gestuurd (steeds de pp, dit is wel eens 10 maal nodig).

Tot slot

Angst is iets dat onder vele problemen schuilgaat. Het heeft ook iets met onze gedachten te maken die met ons op de loop gaan: ‘beren op de weg’. Een cliënt verwoordde het onlangs mooi in een sessie ten aanzien van bezorgdheid: bezorgdheid ervoer zij als een wolk rondom haar hoofd, “het zijn verzinsels, die doe je jezelf aan, angst, spookbeelden”. En ze had hiermee duidelijk wat het verschil is tussen zorg en bezorgdheid. Het verschil was de angst en ze zei: “bezorgdheid komt voort uit schuld”. Dit is ook zo’n interessant gevoel dat een koppeling heeft met angst. Schuldgevoelens kunnen introjecties zijn en dan heb je een wortel van angst ook te pakken.

Verder komen we als delen die voor de angst liggen vaak weerstand tegen, maar ook groot en sterk zijn of de schuld altijd aan de ander geven. Het zijn strategieën die voor de angst zijn gaan liggen om het maar niet te hoeven voelen.

Het bijzondere is dat als iemand in de angst gaat zitten, hij zichzelf meestal niet angstig voelt, maar dat andere zaken duidelijk worden.

 

Angst is het ontbreken van liefde. Ware liefde doet angst wegsmelten.

minder lezen

 

***************************************************************

 

 

[/show_more]