Barbelo Uijtenbogaardt is in 1952 te Stockholm geboren en is in deze omgeving opgegroeid op een schiereiland aan de Oostzee. Barbelo is een natuurliefhebber en houdt van tuinieren. Ze houdt van mensen met al hun specifieke persoonlijke gedragingen en achtergronden. Ze houdt van muziek en speelt weer graag piano. Ze houdt van haar familie, wat toch altijd het belangrijkste is wat er is.

Ze is pedagoog, docent, hypnotherapeut, Raja-yoga- en Familieopstellingstrainer. Zij heeft het Masterjaar vormgegeven vanuit de oude filosofie uit het Sanskriet. Ze kreeg zelf o.m. les van Amerikaanse grootheden als Barbara Whitney, Jeffrey Zeig, Bruce Tanenbaum, Trisha Caetano en Robert Dilts.

Barbelo had als pedagoog allereerst aandacht voor het kind: het zieke en verwaarloosde kind. Zij werkte in de kinderbescherming en daarna zestien jaar in ziekenhuizen, waar zij ook aan pijnreductie en aan gezinstherapie deed. Vanaf 1992 gaf ze stervensbegeleiding aan kinderen en volwassenen. Vandaar dat, naast haar passie voor hypnotherapie, haar dierbaarste lessen ‘pijn’, ‘ziekte’, ‘sterven’ en ‘rouw’ waren. Barbelo had oog voor de persoon in nood, kind en volwassene.

Barbelo ontdekte dat iemand imaginerend van een roltrapfobie kon herstellen en dat kinderen door middel van imaginatie en ontspanningsoefeningen minder pijn hadden. Hier wilde ze meer over weten en ze ging haar hypnotherapie opleiding volgen. Door haar enthousiasme voor het vak en de resultaten ervan – pijn- en angstreductie, wat nu medische hypnose heet, maar ook vele andere herstelmogelijkheden – werd zij gevraagd om les te geven bij zowel de SETH, het IEP als het ATMA-instituut. En zij ontdekte dat zij dit enig vond en ze deed het met hart en ziel. Barbelo wilde graag uitdragen hoe geweldig hypnotherapie is en hoeveel er mee te doen is. Iedere keer ontdekte zij nieuwe dingen waar mensen baat bij hadden.

In 1997 was Barbelo eraan toe om haar eigen opleiding te stichten: Academie Hypnos. Ze zocht het midden tussen spiritualiteit en rationaliteit. Met haar passie voor het (hypno)therapeutische vakgebied (her)ontwikkelde ze vele methoden (wel 50 methoden en technieken, hieronder wordt een 30-tal besproken), zodat de door haar opgeleide therapeuten deze ook zouden kunnen gebruiken voor vele mensen met uiteenlopende problemen (van niet lekker in je vel zitten tot angsten en onzekerheden, disfunctioneren, rouw en verlies, ook relatietherapie).

Zij gebruikte de door haar bestudeerde methoden regressie, reïncarnatietherapie en werken met deelpersoonlijkheden en voegde aan elke methode haar eigen verfijning toe. Hierdoor ontstonden onder haar supervisie de methoden: Oppositiedelenwerk, Kinesthetisch werken met deelpersoonlijkheden, Werken met Dromen en deelpersoonlijkheden en Losmakingsrituelen. De laatste methode kon zij ontwikkelen door haar uitgebreide kennis van en energetisch inzicht in chakra’s.

Met betrekking tot het werken met pijn ontwikkelde zij al in het AMC: Pijnveranderingstechnieken en vijf Fantoompijn-reductie methoden. Rouw-verwerking bleek een van de belangrijkste aandachtspunten voor fantoompijnreductie. En de hersentechnieken werden een mogelijkheid voor algemene pijn- en angstreductie, evenals herstel van bedplassen of versneld herstel van verlamming. Verder ontwikkelde zij voor pijnreductie en ondersteunen van ziekten de methoden: De Grot, De Spiegeltechniek, en voor kinderen het TV-wensplaatje.

Ideomotorische vingersignalen gebruikte zij in het AMC op intensive care: als eerste communicatiemiddel met kinderen die in coma lagen. Zij ontwikkelde deze methode verder als meetinstrument voor kinderen en volwassenen om te zien of iemand wel voldoende draagvlak had voor het toepassen van bepaalde methoden.

Barbelo ontdekte dat bij depressie er beter gewerkt kan worden met kinesthetische methoden. Dit geeft meer houvast en neurologisch blijkt kinesthetisch werk ook meer effect te hebben. Bij depressieve mensen blijkt het verminderen van boosheid van belang te zijn met behulp van de toepassing van de methode ‘De Rechter’.

 

Barbelo ontdekte op haar eigen manier hoe de Handlevitatie en de Omgekeerde handlevitatie toe te passen. Deze methoden zijn als inductie, brug en hele sessie toepasbaar, tevens snel en effectief voor het realiseren van een ik-versterking.

Zij ontwikkelde onder meer: een hartcoherentie-oefening (geïnspireerd door Servan Schreiber) en ontspanningsoefeningen en de visualisaties: Innerlijke gids en de ‘Visualisatie over de grens van de dood’ en een visualisatie als begeleiding bij chemokuur (alle drie geïnspireerd door Carl Simonton) en het ‘Innerlijk huis’ met aandacht voor interacties en locatie en afstand (geïnspireerd door Lucas Derks en zijn Sociaal Panorama).

Zij gaf het Sociaal Panorama (met akkoord van Lucas Derks) in haar eigen stijl: startend en eindigend met Tijdlijn therapie en ook met Losmakingsrituelen. En – gelijktijdig met Lucas en zijn Sociaal Panorama – kreeg zij veel interesse voor het Familie-opstellingswerk. Dit geeft zij nog steeds met hart en ziel omdat hierin zoveel mogelijk is en alle methoden er weer in toepasbaar zijn.

Barbelo houdt van mensen en heeft haar leven in dienst van de hulpverlening gesteld. Door therapeuten op te leiden bereikte zij nog meer mensen die hulp kregen. Dit was haar doelstelling.

Incidenteel zal Barbelo nog een weekend familieopstellingen geven, lezingen over rouw en mogelijk komt er nog een 18e boek.

 

Lees hier als je meer wilt weten over een aantal succeservaringen met hypnotherapie

 

“Ik hoopte door therapeuten op te leiden meer mensen enthousiast te maken voor dit geweldige vak. Het blijft mij boeien wat het onbewuste aan fantastische processen openbaart en wat bewustwording met iemand doet. Het fascineert mij hoe en op welke wijze een methode of techniek inzetbaar is en zo zie ik een behandelplan ook als een voorwaarde voor professioneel therapeutisch werk.

Ik zou je eindeloos veel verhalen kunnen vertellen. De magie van hypnotherapie is niet te onderschatten. Hier tref je een greep uit mijn ervaringen aan en laat ik je kennis maken met hoe bijzonder het werken met het onbewuste is:

 • Een meisje van vier jaar oud kon, na een ernstig ongeluk waarbij zij haar beide ouders kwijtraakte, geleidelijk aan haar trauma aan. Door eerst met ideomotorische vingersignalen in coma te werken, en daarna met een metafoor kon ze stap voor stap het hele verhaal aan.
 • Een jongen van 11 jaar reduceerde met een paar oefeningen zijn pijn van 90% naar 30% terwijl zijn ziekte niet overging.
 • Een professor had een disbalans tussen gevoel en verstand (wie tegenwoordig niet) en voelde in trance heftige emoties. Hij wist na de trance niets meer van wat er in trance gebeurd was. Deze amnesie stopte na 3 weken doordat zijn denkdeel er ruimte voor kreeg. De voorspelling van 3 weken was door zijn onbewuste gedaan en dit bleek te kloppen.
 • Een meisje van 11 jaar had anorexia en was door een eenmalige sessie met een metafoor genezen, at binnen een weekend normaal. (dit is echt een eenmalig succesverhaal omdat deze processen meestal lang duren)
 • Een jongen van 20 reduceerde zijn fantoompijn van 100% naar 15% in een vijftal sessies.
 • Een man kreeg zijn zicht terug (zijn ogen verbeterden zo dat hij geen bril meer nodig had) door de herbeleving van het zien van de zelfdoding van zijn vader. Hij besloot toen als 3-jarige: “dit is te erg om te zien!”. En zag direct slechter. Na een éénmalige herbeleving was deze overtuiging opgeheven.
 • Een professor die alsmaar publiceerde om de erkenning van zijn overleden moeder (bewustwording in trance) te krijgen, kon om een andere reden gaan publiceren.
 • Een vrouw van rond 40 jaar heeft angst voor autorijden. Door in trance bewust te worden van de mislukte zelfdodingspoging van haar moeder in de auto met haar zus – zelf toen een half jaar oud – begreep ze waar deze angst vandaan kwam. Er kwam ruimte om deze angst te overwinnen.
 • Een man die bewust werd van het feit dat de heftige angst die hij koesterde eigenlijk van zijn vader was, was vanaf het moment van teruggeven aan zijn vader ook werkelijk zijn angst kwijt.
 • De vrouw die na Guillain-Barré niet meer durfde te lopen was met behulp van hersentechnieken haar angsten hierover kwijt (ze had tijdelijk totale verlamming als complicatie na een griep) en liep binnen enkele weken moeiteloos zonder rollator. Ze zei dat dit het beste was wat haar was overkomen.
 • Een vrouw was getuige van een moord en kon na een sessie traumaverwerking in trance deze traumatische gebeurtenis loslaten. Ze werd zich in trance bewust van haar hechting aan de ziel van het slachtoffer en door een losmaking was zij bevrijd van het voorval.
 • Het meisje dat na een zenuwbeschadiging een totale verstijving van haar arm had – deze was volledig functieloos – kon nadat zij in trance zwom erna weer werkelijk zwemmen.”

 

 

Ze werkte vanuit haar filosofische kennis met Shiva en Shakti en Sambhavi Mudra, respectievelijk voor heling in het lichaam en rust in het hoofd.

Vanuit de NLP ontwikkelde zij Het Wensplaatje voor diagnostiek en het stellen van doelen. Tevens ontwikkelde zij vanuit Tijdlijn & ACT: Focustherapie & ACT voor het hervinden van zingeving.

Met betrekking tot haar aandacht voor het draagvlak van de persoon: heeft zij aspecten van EMDR in haar eigen stijl volledig aangepast aan de hypnotherapie: DRT: Distraction Reprocessing Therapy.

En vanuit EFT [Emotional Freedom Therapy] heeft zij BJT [Bevrijd Jezelf Therapie] ontwikkeld: een zelfde methode maar eenvoudiger en sneller voor het positief ombuigen van gedachten en gevoelens. De vanuit EFT ontstane Choice Therapy ontwikkelde zij verder als een zeer werkbare methode voor het ombuigen van gedachten, zeer geschikt toepasbaar bij minder draagvlak of een sterke cognitie.

Ze heeft de methode VSDT [Visual Schema Displacement Therapy] van het echtpaar Speakmans iets doorontwikkeld en deze blijkt vooral zeer geschikt voor het begeleiden van mensen met grote paniek, beter dus bij smal draagvlak dan de toepassing van EMDR.

 

 

CV  

Opleidingen na HBS-A (1970):

2-jarige Kinderbescherming-A: Maatschappelijk werk, geestelijke achtergronden.

2-jarige Creatieve Handvaardigheid A en B (1977)

4-jarige Akte pedagogiek MO-A aan de VU – o.m. ontwikkelingspsychologie, sociologie, filosofie, statistiek – met didactiek. (HBO, 1983)

2-jarige Kreatieve Bezigheidsbegeleiding (incl. Medische basiskennis). (1986)

2-jarige SOOP (incl. Medische basiskennis), (1990); [heette later Johan Borgman College en vervolgens Opleiding tot Energetisch therapeut (CAM)].

4-jarige Raja Yoga Nederland (1991), docentenopleiding.

2-jarige IEP (1992): Opleiding hypnotherapie (lessen van o.m. Jaap Hollander en van grootheden als: Barbara Whitney, Jeffrey Zeig, Bruce Tanenbaum).

2-jarig IEP (1992-1994): Bij- en nascholing hypnotherapie en trainerschap o.m.: Barbara Whitney, Cladder, Robert Dilts, Frank Farrelly, Janet Konefall.

En ook lessen van Trisha Caetano.

PSBK versneld (2016).

 

Werkzaamheden na kinderbescherming:

16 jaar werkzaam geweest als pedagogisch medewerkster (HBO) op kinderafdelingen in ziekenhuizen (waaronder JKZ en AMC).

Actief in Commissie kind en ziekenhuis: opdat ouders bij kinderen mochten slapen.

In AMC onderzoek gedaan naar begeleiding van kinderen in dagbehandeling.

En pijnreductie met hypnotherapie.

5 jaar bestuurslid Gilde van Simontontherapeuten (vanaf 1992).

5 jaar stervensbegeleiding gegeven.

2 jaar hypnotherapielessen gegeven (o.m. pijnreductie) aan o.m. SETH en IEP.

3 jaar vele hypnotherapielessen gegeven aan het ATMA-Instituut, ook coördinatie.

22 jaar hypnotherapie- en psychosociale lessen gegeven aan Academie Hypnos, 2-jarige opgericht in 1997, v.a. 2004 4-jarige (v.a. 2014 PSBK), in 2019 overgedragen.

Gedurende 22 jaar 100-145 lesdagen en bij- en nascholingsdagen per jaar bij

Academie Hypnos verzorgd. Gaf zelf een deel ervan en had vele docenten en gastdocenten.

Totaal :

27 jaar hypnotherapie lessen gegeven.

17 lesboeken geschreven in 24 jaar.

29 jaar (in 2024) consulten hypnotherapie en psychosociale therapie gegeven.

Barbelo geeft in 2024 Familieopstellingen (o.m. bij Cultuurbaas).